Bülent Ecevit Üniversitesi öbs, ekampüs giriş

Kahramanmaraş Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, BEÜN EKAMPÜS ÖBİS
GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ eobs

Beü öğrenci bilgi sistemi , Beü öğrenci otomasyonu , Beü sınav sonuçları , Beü vize sonuçları , Beü final sonuçları , Beü öğrenci işleri biligi , Beü bilgi yönetim sistemi , Beü öğrenci giriş , Beü ders kayıtları , Beü ders kayıt tarihleri , Beü vize tarihleri , Beü final tarihleri , Beü bütünleme tarihleri , Beü sınav tarihleri , Beü ubis , Beü obis , Beü öbis , Beü obs , Beü öbs , Beü öibs , Beü bys , Beü otomasyon ,beün ekampüs, Bülent Ecevit Üniversitesi öbs, bülent ecevit üniversitesi öğrenci, bülent ecevit üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, bülent ecevit üniversitesi otomasyon, ekampüs beün, eobs, zonguldak beü obis
SIKÇA SORULAN SORULAR
Üniversite

•Soru: Üniversite ile haberleşme
•Cevap:E-mail: danisman@karaelmas.edu.tr
Telefon: 0 372 257 29 78

•Soru: Üniversitenin Akademik Takvimi
•Cevap:Gerekli bilgilere üniversitenin sitesinden ögrenci işleri linkini kullanarak ulaşabilirsiniz.

•Soru: Üniversiteye kayıt
•Cevap:Gerekli bilgilere agustos ayı içerisinde, üniversitenin sitesinden ögrenci işleri linkini kullanarak ulaşabilirsiniz.
Yönetmelik

•Soru: Sınav Sonucuna itiraz
•Cevap: Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını, ilgili birimde yapılan ilan gününden itibaren en geç 7 gün içinde fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine yazılı olarak yaparlar.


•Soru: Kayıt dondurma (İzin)
•Cevap: Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, staj, araştırma, v.b. imkanların ortaya çıkması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile iki yarıyıl izin verilebilir.

•Soru: Mezuniyet için gerekli minimum kredi ve almamız gereken dersler
•Cevap:Öğrenciler öğretim planında yer alan derslerden Üniversite Senatosunca kabul edilen ders kredisi kadar ders almak zorundadır.

•Soru: Ders Muafiyeti
•Cevap:Fakülte/yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muaf olmak için kayıt yaptırdığı öğretim yılının veya yarıyılın başlamasından itibaren en geç bir sonraki yarıyıl başına kadar ilgili yönetim kuruluna başvurabilir. Bu tür derslerden muaf olabilmek için, yatay ve dikey geçişle gelenler hariç, ilk kayıt tarihi itibarıyla derslerin alınmasının üzerinden beş yıldan daha fazla süre geçmemiş olması gerekir. Ortak zorunlu dersler olan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinde süre sınırı dikkate alınmaz.

•Soru: Yurtdışındaki üniversitelere öğrenci değişimi yapıyor musunuz?
•Cevap: Öğrenci değişim programları Öğrenci ve Öğretim Elemanları Değişim Programları Koordinatörlüğünce yürütülmektedir.

•Soru:Tek ders sınavı ne zaman yapılır, sınava kimler katılabilir?
•Cevap:Zorunlu stajını tamamlamamış olsa bile; mezuniyeti için devam koşulunu yerine getirmiş oldukları tek dersi kalan öğrenciler bu dersten, mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu veya başarılı sayıldığı halde genel akademik ortalaması 2.00’ın altında kalan ve bu nedenle mezun olamayan öğrenciler ise son dört yarıyıla ait diledikleri tek bir dersten tek ders sınavına girebilir. Bu haklarını sadece 1 kez kullanabilirler.

•Soru:Yabancı dil muafiyet sınavları hakkında
•Cevap:Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır.Muafiyet sınavı, tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde başarı notu 100 puan üzerinden en az 65 puandır. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde öğrencinin her iki aşamada da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için iki aşamadaki not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması zorunludur.

•Soru:Hazırlık Sınıfında başarısız olursam her yıl yapılan muafiyet sınavına girmek gerekli midir
•Cevap:Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler mezun oluncaya kadar her yıl yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.

•Soru:Hazırlık Sınıfında devamsızlıktan kalırsam tekrar hazırlık sınıfına devam edecek miyim?
•Cevap:Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalan öğrenciler tekrar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

•Soru:Kpds , toefl, fce gibi sınavlar yabancı dil hazırlık programını geçmemizi sağlar mı?
•Cevap:ZKÜ. Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca, (Yükseköğretim Kurulunca belirlenen süreler içerisinde alınmış olmak koşuluyla) TOEFL, IELTS, FCE, CPE, KPDS sınavlarından birinden başarılı olduğunu kanıtlayanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar.
Yatay/Dikey Geçiş, Yüksek Lisans/Doktora, Kredi/Burs

•Soru:Üniversitenize yatay geçiş koşulları nelerdir? Kontenjanlar ne zaman belli olur?
•Cevap: Üniversitemize ait yatay geçiş kontenjanları ve koşullarını Ocak ve Temmuz aylarında, üniversitemizin ögrenci işleri sayfasından ulaşabilirsiniz.Yatay geçiş koşuları için http://www.yok.gov.tr/content/view/857/183/lang,tr/adresine bakabilirsiniz

•Soru:Üniversitenizde yüksek lisans /doktora yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım
•Cevap:Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde , istenilen belgelerle Enstitü’ye başvururlar. Adayın başvurduğu lisansüstü programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.
•A) YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI :
•1) Lisans diplomasına sahip olmak
2) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde en az 45 almış olmak
•B) DOKTORA PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI
•1) Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri lisans diplomasına , Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarında ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak
2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (KPDS) geçerlilik süresi içinde en az 50 almış olmak.
3) ALES’ndan geçerlilik süresi içinde başvurdukları programın puan türünde en az 50 almış olmak

•Soru:Dikey Geçiş Sınav Hakkında
•Cevap: Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar başvurabilirler.

•Soru:Tıp Fakültesine Yatay Geçiş
•Cevap: Tıp Fakültesine ait yatay geçiş kontenjanları ve koşullarını Temmuz ayında üniversitemizin öğrenci işleri sayfasından ulaşabilirsiniz.Yatay geçiş koşuları için http://www.yok.gov.tr/content/view/857/183/lang,tr/adresine bakabilirsiniz

•Soru:Harç kredisi almaya hak kazanan öğrenciler dönem başında yatırmış oldukları harçları..
•Cevap:Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca Harç Kredisi çıkan öğrenciler için ilgili kurumca ödenen miktar kadar öğrenciye ödeme yapılır.

•Soru:Yatay geçiş başvurularını posta yoluyla yapabilir miyim ?
•Cevap:Gerekli belgeler tamamlanmış ise posta ile müracaat edebilirsiniz. Belgelerde noksanlık olması halinde dilekçeniz işleme konulmaz.

Akademik Ortalama Hesabı, Notlar

•Soru:Genel akademik ortalama hesabı
•Cevap:Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir.
Herhangi bir yarıyılın ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin aldığı bütün derslerin ağırlıklı puan toplamı, aldığı toplam kredi tutarına bölünür. Elde edilen ortalama yüzde bire kadar hesaplanır. Ağırlıklı genel not ortalaması öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren sorumlu olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

•Soru:Okumakta olan öğrencilerimiz için not ve genel akademik ortalama öğrenme
•Cevap:Öğrencilere her yarıyıl sonunda notlarını ve akademik not ortalamalarını gösteren öğrenci karnesi verilmektedir.

İnternet üzerinden http://ekampus.karaelmas.edu.tr/Login.aspx adresinden giriş yaparak derslerinizi ve notlarınızı görebilirsiniz.

•Soru:Mezunum,akademik ortalamamı nasıl öğrenebilirim?
•Cevap:Mezun olan öğrencilere diplomaları ile birlikte transkript hazırlanarak gönderilmektedir. Transkriptini kaybeden öğrenciler öğrenci işleri bürosuna müracaat ederek veya 0372 257 40 10/1325-1628 nolu telefonlardan öğrenebilirler.

•Soru:Hangi dersler akademik ortalamaya etki eder?
•Cevap:Öğretim planında yer alan ve kredisi/AKTS olan derslerden alınan notlar akademik ortalamayı etkilemektedir.

•Soru:Vize/Ara sınav/Final sınavı sonuçları internetten üzerinden yayınlanıyor mu?
•Cevap:Notlarınızı e-kampüs üzerinden öğrenebilirsiniz.

Belge Başvuruları, Kayıp Belgeler

•Soru:Uzaktan nasıl belge başvurusu yapabilirim ?
•Cevap:İstediğinizi içeren dilekçeyi Okulunuzun Öğrenci İşleri Bürosuna ulaştırdığınız takdirde isteğiniz işleme konacak ve belgeniz dilekçenizde belirttiğiniz adrese gönderilecektir.

•Soru:Belgenin Bilgisayar çıktısı olarak alınması
•Cevap:Hayır. Belgenizi Okulunuzun Öğrenci İşleri Bürosundan alabilirsiniz. Çünkü elektronik herhangi bir belge imza veya mühürlü olmayacağından belgenin resmi bir geçerliliği olmayacaktır.

•Soru:Öğrenci kimliğimi kaybettim
•Cevap:1) Dilekçe
2) 1 adet yönetmeliğe uygun fotoğraf ile Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ile müracaat ettiğiniz takdirde yeni öğrenci kimliğiniz hazırlanacaktır.

•Soru:Kayıp Diploma
•Cevap:Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesini kaybedenler durumu İstanbul, Ankara veya İzmir’de yayımlanan ve ülke çapında dağıtılan bir gazetede 3 gün ara ile 2 defa ilan ederler. (Kayıp Sertifika) gibi başlığı ihtiva edecek bu ilanda belgenin nereden alındığı, numarası, mezuniyet veya bitirme yılı ve dönemi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.
Diploma, sertifika veya uzmanlık belgesinin alındığı yere yapılacak olan müracaatta; müracaat dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazeteden bir adet ve tasdikli nüfus cüzdanı sureti eklenir.

Dilekçe sahibi:
a) Kayıp ilanının çıktığı gazeteden bir adet
b) T.C. Kimlik Numarası yazan nüfus cüzdanı fotokopisini,
c) 3 adet 4,5×6 ebadında fotoğraf,
ile Öğrenci İşleri bürosuna dilekçe ile müracaat ettiğiniz takdirde diplomanız hazırlanacaktır.

•Soru:Mezuniyet bilgi formu
•Cevap:Mezun olmak için gerekli şartları yerine getirdiğiniz zaman Öğrenci İşleri Bürosundan alıp doldurmanız gerekmektedir. Doldurmadığınız takdirde diplomanız hazırlanmamaktadır.

•Soru:Diplomamı en geç ne zaman alabilirim ?
•Cevap:Mezuniyetiniz ile ilgili tüm işlemleri tamamladıktan sonra ilgili yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştığı takdirde diplomalar 1 ay içerisinde (iş yoğunluğuna göre değişebilir) hazırlanır. Üniversitemiz fakülte/yüksekokullarından mezun olan öğrenciler Diploma alabilmek için; Şahsen veya Noter vekâleti verecekleri ikinci kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Bürosuna müracaatta bulunacaklardır.
Üniversitemizin fakülte/yüksekokullarından mezun olup il dışında bulunan öğrencilerimizin lisans ve önlisans diplomaları ve transkriptleri dilekçe ile müracaatları halinde posta yoluyla adreslerine gönderilecektir.

•Soru:İnternet üzerinden ders kaydı/ekle- sil işlemleri nasıl yapılıyor ? Kendimiz herhangi bir yerden ders kayıt/ekle-sil işlemlerinizi yapabiliyor muyuz ?
•Cevap:Ders alma işlemleri internet üzerinden yapılmaktadır.Akademik Takvimde belirtilen süreler içerisinde Üniversitemiz web sayfasından (www.karaelmas.edu.tr) ders alma işlemleri yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgilere ders alma süresinden önce öğrenci işleri sitesinden ulaşabilirsiniz.
beün ekampüs, Bülent Ecevit Üniversitesi öbs, bülent ecevit üniversitesi öğrenci, bülent ecevit üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, bülent ecevit üniversitesi otomasyon, ekampüs beün, zonguldak beü obis

Webdesign by Desk02