Makü OBİS, Mehmet Akif Üniversitesi Obis

Mehmet Akif Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, makü obis, Obs Mehmet Akif
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Makü OBİS, makü obs, makü öğrenci bilgi sistemi, Mehmet Akif Üniversitesi Obis,Makü öğrenci bilgi sistemi , Makü sınav sonuçları , Makü vize sonuçları , Makü final sonuçları , Makü öğrenci girişi , Makü üniversite bilgi yönetim sistemi , Makü öğrenci giriş , Makü ders kayıtları , Makü ders kayıt tarihleri , Makü vize tarihleri , Makü final tarihleri , Makü bütünleme tarihleri , Makü sınav tarihleri , Makü ubis , Makü obis , Makü öbis , Makü obs , Makü öbs , Makü öibs , Makü bys , Makü otomasyon , Makü öğrenci girişi , Makü e öğrenci

ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

üniversiteye sık sorulan surular ve üniversitenin cevabı
Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Cevap02- Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihlerde
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından merkezde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulları kayıt işlemleri Üniversitemiz merkez yerleşkesinde, ilçelerimizdeki Fakülte/ Yüksekokul/
Melek Yüksekokullarımıza yerleştirilen öğrencilerin kayıtları da ilgili okulların bulunduğu ilçelerde
yapılmaktadır. Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin adreslerine kayıt dosyası
gönderilmemektedir. İnternette web sayfamızda belirttiğimiz istenilen belgeler ile (bilgi güncellemeyi
yaptıktan sonra ilgili bankaya harç yatırmak) duyuruları dikkate alarak ÖSYM tarafından belirtilen kayıt
tarihleri arasında herhangi bir günde mesai dahilinde gerekli belgeleri temin ederek kayıt merkezinde ilgili
kayıt memuruna teslim eder. Kontrol ve onaydan sonra ilk kayıt işlemi tamamlanmış olur. Öğrenci ders
kayıt işlemi yeni kayıtlı öğrencilerde, okutulacak dönem dersleri doğrudan aktarılacağı için kayıt
yenilemeye gerek duyulmamaktadır.

SORU ve CEVAP
Soru 01- İlk kayıt Tarihlerini nerden öğrenebilirim?
Cevap01-İlk kayıt tarihi ÖSYM tarafından öğrencilere gönderilen Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzunda (Tercih Kılavuzu) belirtilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin internet sitesinden
de öğrenilebilirsiniz.
Soru02- Üniversitenizde ilk kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Cevap02- Üniversitemizde ilk kayıt işlemleri ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinde belirtilen tarihlerde
Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından merkezde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulları kayıt işlemleri Üniversitemiz merkez yerleşkesinde, ilçelerimizdeki Fakülte/ Yüksekokul/
Melek Yüksekokullarımıza yerleştirilen öğrencilerin kayıtları da ilgili okulların bulunduğu ilçelerde
yapılmaktadır. Üniversitemize kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin adreslerine kayıt dosyası
gönderilmemektedir. İnternette web sayfamızda belirttiğimiz istenilen belgeler ile (bilgi güncellemeyi
yaptıktan sonra ilgili bankaya harç yatırmak) duyuruları dikkate alarak ÖSYM tarafından belirtilen kayıt
tarihleri arasında herhangi bir günde mesai dahilinde gerekli belgeleri temin ederek kayıt merkezinde ilgili
kayıt memuruna teslim eder. Kontrol ve onaydan sonra ilk kayıt işlemi tamamlanmış olur. Öğrenci ders
kayıt işlemi yeni kayıtlı öğrencilerde, okutulacak dönem dersleri doğrudan aktarılacağı için kayıt
yenilemeye gerek duyulmamaktadır.
Soru03- Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını süresi içinde yaptıramazsa ne olur?
Cevap03- İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve
onun yerine “Ek Yerleştirme” ile başka bir öğrenci yerleştirilir.
Soru 04- Bazı derslerden muaf tutulabilmek için ne yapılmalıdır? Başvuru süresi nedir?
Cevap04- Fakülte veya Yüksekokullara yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce kayıtlı oldukları
Yükseköğretim Kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için; ilgili Fakülte /
Yüksekokul / Meslek Yüksekokuluna daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu transkript
(not dokümanı) gerekirse ders içerikleri ve muaf olmak istediğini belirtir dilekçe ile kayıt işlemini izleyen
7 iş günü içerisinde başvuruda bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.
Soru 05- Muafiyete nasıl karar verilir? Sonuç Nasıl Duyurulur?
Cevap05- Muafiyet istekleri Fakülte veya Yüksekokul Yönetim Kurullarınca değerlendirilir ve karara
bağlanır. Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin hangi derslerden muaf tutulacaklarına ders içeriklerini
ve kredi değerlerini inceleyerek karar verirler. Muaf olunan dersler ilgili birimce öğrencilere ilan edilerek
duyurulur. Muaf olunan ders/kredi kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler. 2547 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin (ı) bendindeki dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II Türk Dili I-II ve Yabancı Dil
dersleri I-II) dersler bu sınırlamaların dışındadır.
Soru 06- Öğrenci numaramı ve şifremi nasıl öğrenebilirim? Unuttuğumda ne yapmalıyım?
Cevap06- Öğrenci numaranız ilk kayıt sırasında verilen kimlikte mevcuttur. Şifrenizi öğrenmek, kimlik
belgenizin kaybolmasında ve unutmanız halinde birim öğrenci işlerine başvurunuz.
Soru 07- Seçmiş olduğum seçmeli dersimi değiştirebilir miyim?
Cevap07- Seçmeli ders değişikliği ekle sil haftasında danışmanın onayı ile yapılabilir. Fakültelerde ise bu
durum farklıdır. Dönem olarak açılmış seçmeli derslere müracaat eden her öğrenci, kontenjanın bulunması
halinde dilekçe ile beyan etmiş olduğu seçmeli dersi alır. Dilekçe ile beyan etmiş olduğu seçmeli ders
kontenjanın olmaması durumunda bölüm başkanı ve danışmanın onayı ile değiştirebilir.
Soru 08- Güz/bahar yarıyılı ders başarı notum yanlış hesaplanmış veya sıfır “0”
olduğundan devamsız görünüyorum, doğru sonuçları ne zaman görebilirim?
Cevap 08- Dönem sonu tüm derslerin öğretim elemanının not giriş işlemlerinin tamamlanması sonucunda
Öğrenci Bilgi Sistemine aktarılmasından sonra kesin harf notlarınızı görebilirsiniz.
Soru 09- Bir Dersin Vize ve Finaline Girmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Cevap 09-
Bir dersin vizesine girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
Bir dersin final sınavına girebilmek için;
a) Kayıt yenilemek,
b) Teorik dersin en az % 70'ine devam etmek,
c) Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmek ve başarılı olmak,
ç) Yarıyıl/yıl içinde yapılan arasınavlara(vize) katılmak gerekir.
Soru 10- Final sınavında almam gereken bir alt sınır notu var mı?
Cevap 10- Evet, final sınavında ön lisan öğrencileri en az (46) lisans öğrencileri (51) alması gerekir. Finali
46 ve 51’in altında alınan notlar başarısız sayılır.
Soru 11- Koşullu geçtiğim dersin devamına ve sınavlarına girmek zorunda mıyım?
Cevap11- Hayır, koşullu geçtiniz dersten yönetmeliğimizin 24. maddenin 1. fıkrasının c) bendinde
belirtilen [ED], [EE], [FE], [FF], [K] VE [DZ] harf notlarının dışındaki [DC], [DD] harf notu görünen
dersleri almak zorunda değilsiniz. Ancak dersin notunu yükseltmek istiyorsanız, danışmanın önerisi
bölüm başkanının onayını almanız halinde Ekle-Sil Haftasında bir dilekçe ile müracaat ederek alabilirsiniz
ancak, alınan son not geçerlidir.
Soru 12- Not sitemi ile ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilirim?
Cevap 12- Üniversitemizin “Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve
Sınav Yönetmeliği”ne Buradan girerek yönetmeliği dikkatlice inceleyiniz, notlarınızla ilgili
anlayamadığınız sorunlarınız için okulunuzun öğrenci işleri birimine başvurunuz.
Soru 13- Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini yatırdığım halde internetten kayıt yaptıramadım. Ne
yapabilirim?
Cevap 13- İlgili bankaya katkı payı/öğrenim bedelini yatırdığınız tarihten bir gün sonra kayıt yenileme
işlemini internet üzerinden yapabilirsiniz. Şayet bu süre içerisinde de internetten ders kayıt işlemlerini
yapamadığınız taktirde banka dekontu ile danışmanınıza ve ilgili birimin Öğrenci İşlerine başvurmanız
gerekmektedir.
Soru 14- Kayıt yenileme süresi içerisinde seçtiğim dersleri daha sonra değiştirebilir miyim?
Cevap 14- İnternet üzerinden kayıt yenilemede seçmiş olduğunuz derslerde hata olup olmadığının kontrol
etmek ve ilgili harç makbuzunuz ile danışmanınızla onayladığınız dersleri kontrol edip, varsa hatlar
düzeltilip ders kayıt formunu danışmanınızla beraber onaylayınız. Danışman onayından sonraki ders kayıt
hatalarında eğitim öğretim başladıktan sonraki her yarıyılın ikinci haftasında (ekle sil döneminde) ilgili
ekle sil formu düzenlenerek danışmanınızın ve bölüm başkanınızın onayı ile ders değişikliği
yapabilirsiniz. (Düzenlenmiş ve onaylanmış ekle sil formunu biriminiz öğrenci işlerine teslim ediniz)
Soru 15- Öğrenci katkı payı ücretimi bankaya yatırdım. 12 saat geçmiş olduğu halde kayıt yenileme
işlemine izin vermiyor. Neden?
Cevap 15- Kayıt yenileme ile ilgili açıklamaları yeniden okuyunuz. Ayrıca yatırmış olduğunuz ücrete
ilişkin banka dekontunun size ait olup olmadığını yeniden kontrol ediniz. Buna rağmen kayıt yenileme
işleminizde herhangi bir problem yaşıyorsanız kayıtlı bulunduğunuz birimin öğrenci işlerine yatırmış
olduğunuz banka dekontu ile başvurunuz.
Soru 16- Kayıt dondurmak istiyorum. Öğrenci katkı payını yatırmam gerekli mi?
Cevap16- Yeni kayıtlı öğrenci iseniz kayıt dondurma isteğinizi biriminiz yönetim kurulunuzca uygun
görülsün görülmesin katkı payının yatırılması gerekir. Ara sınıf öğrencisi iseniz bir yıllık kayıt dondurma
için hiçbir harç ödemeyeceksiniz, şayet yarım dönem dondurulması halinde öğrenci katkı payını
yatırmanız gerekmektedir.
Soru 17- Bahar Yarıyılı öğrenci katkı payını en son ne zamana kadar yatırabilirim?
Cevap 17- …..-….. eğitim öğretim yılı bahar yarıyılına ait öğrenci katkı payı Üniversitemiz akademik
takviminde belirtilen sürelerde yatıracaklardır. (İkinci öğretim öğrencileri güz döneminde herhangi bir
sürenin olmadığı ancak bahar dönemi için ise yönetmelik gereği yasal faizi ile birlikte bir ay ek süre
tanınır).
Soru 18- Öğrenci katkı payımı yatıramadım ve kaydımı yenileyemedim. Ne yapmalıyım?
Cevap 18- Öğrenci katkı payı miktarını Akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme haftası
süre içerisinde (Eğitim öğretim başlamadan önceki ilk hafta) yatıramayan örgün öğretim öğrencileri,
mazeretlerini belirten dilekçe ile kayıtlı bulundukları okulların ilgili birimine başvurmaları gerekmektedir.
Soru 19- Geçen yıl kayıt dondurmuştum. Öğrenciliğime devam edebilmem için ne yapmam
gerekiyor?
Cevap 19- Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları süre bitiminde öğrenimlerine devam edecek
olanlar, diğer öğrenciler gibi kayıt yenileme süresi içerisinde kayıt işlemlerini yapacaklardır.
Soru 20- Meslek Yüksekokulu mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına devamları hakkında bilgi
almak istiyorum.
Cevap 20- Meslek Yüksekokulu Mezunlarının 4 yıllık lisans programlarına devam etmeleri için ÖSYM
Başkanlığının düzenlediği “Dikey Geçiş Sınavı”na kazanıp ÖSYM’ ce bir lisans programına
yerleştirilmesi gerekmektedir.
Soru 21- Başarı ve başarısızlık nasıl ölçülür?
Cevap 21- GNO’su en az 2.00 olan ve (EE), (EF), (DZ) ve (K) notu olmayan öğrenci başarılı, GNO'su
2.00'nin altında olan öğrenci başarısız sayılır.
Soru 22- Koşullu geçer derslerimle mezun oldum. Koşullu dersler mezuniyetime engel midir? Bahar
yarıyılında öğrenci katkı payı yatıracak mıyım?
Cevap 22- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav
Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinde belirtilen “Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun
olabilmesi için; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kanuni süre içinde mezuniyet için gerekli
tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00
ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlaması zorunludur. AGNO, aynı zamanda mezuniyet not
ortalamasıdır.” denilmektedir. AGNO’nuz 2.00 ve üzerinde ise koşullu geçer dersleriniz mezuniyetinize
engel değildir. Katkı payı/öğrenim bedeli yatırmalarına gerek yoktur.
Soru 23- İnternetten aldığımız not döküm belgesindeki hatalı ve eksik not girişleri için nereye
başvurmam gerekir?
Cevap 23- Biriminiz öğrenci işleri servisine başvurunuz.
Soru 24- Bir dersin sınav sonucuna itiraz ederken dikkat etmem gereken konular nelerdir?
Cevap 24- Öğrenciler maddi hata itirazı için sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde
fakülte dekanlığına/ yüksekokul/ meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olarak başvurabilirler.
Yapılan inceleme sonucunda maddi hata belirlenirse ilgili birimin yönetim kurullarınca karara bağlanır ve
öğrenci işlerine bildirilir. (Madde:20)
Soru: 25- Farklı zamanlarda aldığım not döküm belgesinde genel başarı ortalamasındaki
değişiklikler neden kaynaklanmaktadır?
Cevap: 25-Durumunuz hakkında bilgi edinmeniz için almış olduğunuz not döküm belgeleri ile
okulunuzun öğrenci işleri birimine başvurulması gerekmektedir.
Soru 26- Bölüm ve programlarda okutulan derslerle ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Cevap 26- Üniversitemizin internet sayfasından ilgili fakülte ve yüksekokulun sitesine girip okutulan
derslerle ilgili bilgi alabilirsiniz.
Soru 27- Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?
Cevap 27- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18.
maddesi 3. fıkrası gereğince lisans ve ön lisans programlarında öğrencinin bir yarıyıl için devam alacağı
derslerin kredi toplamı 30 dan çok olamaz.
Soru 28- Almam gereken dersleri ders programı yoğunluğum nedeniyle almama hakkım var mı?
Cevap 28- Öncelikle alttan kalan almadığınız dersi almak şartıyla üstten almak durumunda olduğunuz
dersi yoğunluğunuzdan dolayı almama hakkınız var. (Madde:18)
Soru 29- Öğrenci katkı payını yatırdığım ve ders kaydımı yaptırdığım halde sınıf yoklama listesinde
adım görünmüyor. Ne yapabilirim?
Cevap 29- Danışmanınız ders kaydınızı onaylamamış olabilir. Danışmanınız ile görüştükten sonra kayıtlı
olduğunuz okulunuz öğrenci işleri servisine başvurunuz.
Soru 30- Sorumlu olmadığım derslerim bulunmaktadır. Ders kayıt işlemlerinde bu derslerimi
işaretlemem gerekiyor mu?
Cevap 30- Danışmanınız ile görüşerek sorumlu olup olmadığınızı belirledikten sonra sorumlu olmadığınız
ders var ise ders kaydı yaptırırken işaretlemenize gerek yoktur. Yine de bu durumu birim öğrenci işleri
servisi ile görüşünüz.
Soru 31- Yabancı Dil ve Bilgisayar derslerinin muafiyet sınavı yapılıyor mu?
Cevap 31- Her eğitim-öğretim yılı başında Hazırlık eğitimi öngörülmeyen ve eğitimlerini Türkçe olarak
yürüten programlara yeni kayıtlı öğrenciler için Yabancı Dil-I-II-III-IV derslerinden Yabancı Diller
Bölüm başkanlığınca düzey belirleme sınavı yapılır.. Bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine göre
100 puan üzerinden 70-79 arası başarı notu alan öğrenciler yabancı dil I- II derslerinden, 80-100 arası
başarı notu alan öğrenciler ise Yabancı Dil –I-II-III-IV derslerinden muaf sayılır. Bilgisayar-I ve
Bilgisayar-II derslerinden düzey belirleme /muafiyet sınavları eğitim-öğretimin başlamasından itibaren ilk
iki hafta içinde Enformatik Bölüm Başkanlığı’nca yapılır. Bu sınavdan mutlak değerlendirme yöntemine
göre 100 puan üzerinden 70 ve üzeri not alanlar Bilgisayar-I ve Bilgisayar-II derslerinden muaf tutulur.
Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgi web sayfamızda yayımlanmaktadır. (Muaf tutulan ilgili dersler için ders
tekrarı yapılamaz.)
Soru 32- Mazeretim nedeniyle arasınava veya final sınavına giremedim, ne yapmam gerekir?
Cevap 32- Mazereti nedeniyle ara sınava, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilerin; Önlisans
ve lisans eğitim-öğretim sınav yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirlenen mazeretlerle ilgili belgelerini,
bir dilekçeyle birlikte sınavların bitimini takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar birimine ulaştırmaları
gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez. Uygun görüldüğü takdirde yönetmeliğimizin
29. maddesine göre okulunuzun belirlemiş olduğu tarihte mazeret sınavlarına girebilirsiniz.
Soru 33- Diplomamı kaybettim, yenisini almak için hangi işlemleri yapmalıyım?
Cevap 33- Diploma, sertifika ve uzmanlık belgesini kaybedenlere kaybedilen belge yerine geçecek bir
belge düzenlenir. Diplomanın aslı ikinci kez verilmez. Bu belgeleri kaybedenler ülke çapında dağıtılan bir
gazeteye kayıp ilanı verir. Bu ilanda belgenin türü, nereden alındığı, numarası, mezuniyet yılı, dönemi,
kaybedildiğinden hükmü kalmamıştır yazılır. Diplomayı kaybeden kişi başvuru dilekçesine bir tane kayıp
ilanının çıktığı gazete ile onaylı nüfus cüzdan örneği ve ilgilinin vesikalık iki adet fotoğrafını ekleyerek
bağlı olduğu fakülte / yüksek okul öğrenci işlerine müracaat etmelidir. Böylece kendisine diploma yerine
geçen bir belge verilir.
Soru 34- Genel Not Ortalamam 2.00'ın üzerinde olmasına rağmen ortalamamı yükseltmek amacıyla
bazı derslerimi tekrar alabilir miyim?
Cevap 34- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 25.
maddesindeki 4. fıkrasında belirtilen "Öğrenciler not yükseltmek amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü
maddesindeki esaslar çerçevesinde lisans ve ön lisans öğrenimi süresince aldıkları ve başarılı oldukları
dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıda belirtilen ve sadece
devam şartı aranan derslerin kredileri ders yükünden sayılır." hükmü uyarınca öğrenci ortalamasını
yükseltmek amacıyla ders tekrarı yapabilir. Alınan en son başarı notu geçerlidir.
Soru 35- Yurtdışında liseyi bitirdim, yurtdışı vatandaşıyım. Türkiye’de yüksek öğrenim yapmak
istiyorum. Ne yapmam gerekmektedir?
Cevap 35- Öncelikle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavına (YÖS) girmeniz gerekmektedir. Bu sınava girebilmek için, ÖSYM
Başkanlığına şahsen veya yazılı olarak belirtilen tarihte başvurmanız gerekmektedir. Daha sonra aldığınız
puana göre, (YÖS) kılavuzunda belirlenen üniversitelerin internet sitesinde duyurulan gerekli belgelerle
ilgili üniversiteye başvurmanız gerekmektedir. (Üniversitemizde (YÖS) ile kazanan öğrenci
alınmamaktadır)
Soru 36- Önlisans öğrencisiyim. 2. sınıfın bitmesine 1 ay kala okulu bırakmak zorunda kaldım. Şu
anki durumum nedir, lise diplomamı nasıl alabilirim?
Cevap 36- Şu andaki durumunuz okulunuzda kayıtlı öğrencimiz olarak görünmektesiniz. Ancak lise
diplomanızı alabilmeniz için bir dilekçe ile biriminize başvurarak kendi isteğinizle kaydınızın silinmesini
istemeniz halinde, birimin yönetim kurulunca ilişiğinizin kesilme kararı alındıktan sonra lise diplomanızı
alabilirsiniz.
Soru 37- Yüksek lisans başvurusu yapacağımdan yeni not sistemine göre Not Dökümü (transkripti)
ne zaman alabilirim?
Cevap 37- Okulunuz öğrenci işleri birimine başvurarak not Dökümünü (transkriptinizi) alabilirsiniz.
Soru 38- Sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zamanımızı daha iyi değerlendirmek
için ne yapabilirim?
Cevap 38- Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile
iletişim kurmanız yararlı olacaktır.
Soru 39- İl dışındayım. Seçmeli ders kaydımın yapılıp yapılmadığını öğrenmem mümkün mü?
Cevap 39- Danışmanınıza veya ilgili biriminizin öğrenci işleri bürosuna arayarak öğrenebilirsiniz.
Soru 40- Not ortalamamı nasıl öğrenebilirim?
Cevap 40- Devam eden öğrencimiz iseniz üniversitemiz internet sayfanızdan, okulu bitirmiş durumda
iseniz, not durum belgenizi biriminizin öğrenci işleri bürosundan alarak öğrenebilirsiniz.
Soru 41- Sınıftaki başarı sıralamamı nasıl öğrenebilirim?
Cevap 41- Okulunuzun öğrenci işleri biriminden öğrenebilirsiniz.
Soru 42- Aldığım dersler programda görünmüyor, ne yapabilirim?
Cevap 42- Okulunuz Öğrenci İşleri bürosuna başvurmanız gerekmektedir.
Soru 43- Öğrenci kimliğimi kaybettim, hangi işlemleri yapmam gerekiyor?
Cevap 43- Önce yerel bir gazeteye kimliğinizi kaybettiğinize dair kayıp ilanı vermeniz gerekir.
kimliğinizi kayıp ettiğinize dair dilekçeye kayıp ilanını ve 1 adet fotoğraf ekleyerek Biriminiz öğrenci
işleri bürosuna başvurmanız halinde yeniden düzenlenir. (Yeni kimlik düzenlenene kadar geçici kimlik
belgesi verilebilir.)
Soru 44- Yatay geçişle ilgili nasıl bilgi alabilirim?
Cevap 44- Yatay Geçiş Kontenjanlarını Üniversitemizin internet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Bir öğrencinin başka bir üniversiteden Üniversitemize yatay geçiş yapabilmesi için;
a) Aldığı tüm derslerinin başarılı olması,
b) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
c) Müracaat etmiş olduğu bölüm/programda kontenjanın bulunması.
Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler;
ÖSYM Sonuç Belgesi, (Onaylı)
Transkript Belgesi, (Onaylı)
Disiplin Cezası Almadığına dair yazı, (Onaylı)
100’lük ve 4’lük sisteme göre harf karşılıkları, (Onaylı)
Ders içerikleri, (Onaylı)
Yukarıdaki belgeler dilekçe ile birlikte birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.
Soru 45- Lisans öğrencisiyim. Birinci sınıfı çok iyi dereceyle tamamladım. Başka bir Üniversiteye
yatay geçiş yaptım. Tekrar Üniversitenize dönüp yatay geçiş yapmak istiyorum? Ne yapabilirim?
Cevap 45- Yatay geçiş koşullarını sağladığınız takdirde, yatay geçiş yapmak istediğiniz okula süresi
içinde, istenen belgelerle başvurmanız gerekmektedir. Güz veya bahar yarıyılı yatay geçiş kontenjanları,
tarihleri ve koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Üniversitemizin internet sitesinde her yarıyıl başında
yayımlanmaktadır.
Soru 46- Yatay geçişle kayıt yaptırdım. Bugüne kadar öğrenci kimliğimi alamadım, ne yapmam
gerekmektedir?
Cevap 46- Kayıtlı bulunduğunuz okulun öğrenci işleri birimine başvurmanız gerekmektedir.
Soru 47- Meslek Yüksekokulu mezunuyum. Dikey Geçiş Sınavı başvurularında akademik
ortalamam istenmektedir. Nereden öğrenebilirim?
Cevap 47- Mezun olduğunuzda geçici mezuniyet/diploma alırken not dökümü (transkript) verilir. Almış
olduğunuz not dökümünde mevcuttur. Not dökümünün kaybı durumunda mezun olduğunuz meslek
yüksekokulunun öğrenci işleri birimine başvurmanız gerekmektedir.
Soru 48- Dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptırdım. İnternetten aldığım karnemde intibak nedeniyle
eksik notlarım var. Nereye başvurabilirim?
Cevap 48- Dikey geçiş öğrencileri ile ilgili not intibakları ilgili birimin bölüm başkanlığı tarafından
yapılmakta olup, eksik gördüğünüz ders notlarınızı ilgili birimin bölüm başkanlığına veya öğrenci işlerine
başvurmanız gerekmektedir.
Soru 49- Dikey Geçişle gelen öğrencilerin hangi durumlarda ilişikleri kesilir?
Cevap 49- Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri,
yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans
Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine
Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır.
Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri
üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise
üniversite ile ilişiği kesilir.
Soru 50- Ben ……'daki bir üniversitede yaz okuluna gitmek istiyorum bu nasıl olacak öğrenebilir
miyim?
Cevap 50- Yaz okulunda açılmayan dersleri birim yönetim kurulunuz iznine bağlı olarak başka
üniversitelerden ders alabilirsiniz.
Soru 51- …………………. bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Sizinde bildiğiniz gibi yönetmeliğimize
göre yaz okulu olmasına rağmen bizim bölümümüzde yaz okulu açılmayacağı söylenmektedir. Peki
bu durumda 1.80 ortalamasının altında kalan ben ve arkadaşlarım ne yapacağız? Yaz Okulu için
gerekli kişi sayısı sağlansa bile yaz okulu açılmayacak mı?
Cevap 51- Biriminizin ilgili bölümü yaz okulu açmak istemese dahi yönergemize göre yeterli öğrenci
sayısı bulunduğunda her ders için yaz okulu açılabilmektedir. Şayet sayı yeterli olmadığı takdirde
derslerinizi başka bir üniversitenin yaz okulunda da alma imkânınız var. Biriminizin iznine bağlı olarak
başka üniversitenin yaz okulundan yararlanabilirsiniz.
Soru 52- ………bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yaz okulu yönergesinde mezuniyet aşamasındaki
öğrencilerin yaz okuluna girme hakları olmadığı yazıyor. Ben başka bir üniversiteden yaz okuluna
girme hakkına sahip olduğum halde kendi okulumda alamıyorum. Bu konuda aydınlatır mısınız?
Cevap 52 Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler (4111 sayılı kanunun 44. maddesine tabii
öğrenciler yararlanamaz, çünkü o öğrencilere final sınavları sonunda bölümün belirlemiş olduğu
tarihlerde kalmış olduğu tüm dersler için (Devamsızlar hariç) iki sınav hakkı zaten verilecektir)
yararlanamazlar, bunun dışındaki öğrenciler yaralanabilirler.
Soru 53- Yaz Okulunun amacı nedir?
Cevap 53- Yaz okulunun amacı alt yarıyıllardan başarılı olup, üst yarıyıldan ders almak isteyen, çeşitli
nedenlerle bazı dersleri alamayan veya devamını sağlayamayan öğrenciler ile aldıkları derslerden başarısız
olan öğrencilere yeni bir olanak sağlamaktır.
Soru 54- Yaz Okulu ne zaman başlar ve süresi ne kadardır?
Cevap 54- Yaz okulunun başlangıç ve bitiş tarihleri her eğitim öğretim yılı başında akademik takvimde
ilan edilir. Yaz okulunun süresi yedi haftadır. Yaz okulu süresi içinde; her ders için normal dönemde
yapılan ders saati kadar ders yapılır. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı
Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir.
Soru 55- Yaz Okulu ücretleri nasıl ve ne zaman belli olur?
Cevap 55- Yaz Okulu ücretleri Maliye Bakanlığı Bütçe Teşkilatının yayınlamasından sonra yılsonu
sınavlarının bitimini takiben, yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından belirlenen saat başı ders ücretleri
ve oluşturulan gruplar üniversitemiz internet sayfasından ve birimlerin öğrenci işlerinden duyurulur.
Soru 56- Yaz Okulunda en fazla kaç kredi/saat ders alınabilir?
Cevap 56- Üniversitemiz Yaz okulu Yönetmeliğinin 7. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “Enstitü,
fakülte ve yüksekokullar için düzenlenen yaz okulunda; bir öğrenci toplam onbeş saati aşmayacak
şekilde ders alabilir. Ancak bir ders seçen öğrencilerde saat sınırlaması yoktur.” denilmektedir. Buna
göre toplam 15 (onbeş) saati aşmayacak şekilde ders alabilirsiniz.
Soru 57- Yıl içerisinde devamını alamadığımız dersleri Yaz okulunda alabilir miyiz? Yaz okulunda
alıp da başarısız olunan ders GNO düşürür mü? veya geçersek hangi dönemin GNO’na etki
edecek?
Cevap 57- Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliğince CC ve üzerindeki notlar değerlendirilir. Başarısız
olunan notlar (DC ve altındaki notlar) değerlendirmeye alınmaz, döneminizde aldığınız notlarınız
geçerlidir. Devamsız iseniz devamsızlığınız devam eder. Şayet CC ve üzerinde alınan notlar o dönemin
DNO ve GNO nuzu etkiler.
Soru 58- ………………. Üniversitesinde öğrenciyim Burdur'da Üniversiteniz Yaz Okuluna gelmek
istiyorum yurtlardan yararlanabilir miyim?
Cevap 58- Burdur Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’ne müracaat ederek bilgi alabilirsiniz.
Soru 59- Çift anadal yapmak istiyorum. Koşulları nelerdir?
Cevap 59- En erken 3. ve en geç 5. yarıyıl öğrencisi iseniz, hiç başarısız dersiniz yoksa ve GNO'nuz
3.00 ve üzeri ise ayrıca ÖSS/ÖSYM puanınız yerleştirildiğiniz yıl çift anadal yapmayı düşündüğünüz
programın puanından daha yüksek ya da eşit ise çift anadal yapabilirsiniz. (İlgili bölüm ve programın
kontenjanın bulunması halinde)
Soru 60- Çift anadal programını başarıyla bitirirsem ne olur?
Cevap 60- Çift Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 3.00
ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal (Çift Anadal) lisans diploması verilir. İkinci anadal lisans
diploması haklarından da yararlanmanızı sağlar.
Soru 61- Yandal yapmak istiyorum. Koşulları nelerdir?
Cevap 61- Üniversitemiz Yan Dal Programına en erken 3. en geç 5. yarıyıl başında başvurabilirsiniz.
Başvuru sırasındaki GNO'nun da 2.50 ve üzeri olması gerekir. (İlgili bölüm ve programın kontenjanın
bulunması halinde)
Soru 62- Yandal programını başarıyla bitirirsem ne olur?
Cevap 62- Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama
ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu sertifika diploma yerine geçmez, ilgi duyduğunuz
bir alanla ilgili belli sayıda kredili ders alarak başarılı olduğunuz anlamını taşır.
Soru 63- Aynı anda hem Çift Anadala hem Yandala kayıt yaptırılabilir mi?
Cevap 63- Aynı anda birden fazla çift anadal programına ya da hem bir çift anadal hem de bir yan dal
programına kayıt yaptırılamaz. Ancak kendi isteğiniz ile kayıtlı olduğunuz yandal/çift anadal programında
kayıt sildirerek bir diğer programa başvurabilirsiniz.
Soru 64- Azami öğrenim süresi kaç yıldır?
Cevap 64- 2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön
lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim
süresi beş yıl olan programları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak
zorundadır.
Soru 65- Azami öğrenim süresini doldurdum, ne yapmam gerekir?
Cevap 65- Azami öğrenim süresi sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son
sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı
verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek
sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim
yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise sınırsız, başarısız
oldukları derslerden açılacak sınavlara girme hakkı tanınır. Öğrenciler kaydını yenilemek şartıyla sınav
hakları dışında kalan diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
Soru 66- Üniversiteden ilişik kesme nedenleri nelerdir?
Cevap 66-
a) Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan
Çıkarma Cezası" alması,
c) Öğrencinin 38’nci maddenin (d) fıkrasında belirtilen süreler sonunda da öğrenimini tamamlayamaması
veya tamamlayamayacağının anlaşılması,
d) Üst üste iki defa kaydını yenilememesi,
e) 3843 Sayılı İkinci Öğretim Kanun’unun 7. Maddesinde belirtilen bir aylık ilave süre sonunda da
öğrenim ücretinin yatırılmaması.
Soru 67- Hangi hallerde disiplin cezası alınır?
Cevap 67- Disiplin suçları ile ilgili işlemler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine
göre yürütülür. Uyarma, Kınama ve Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırmayı gerektiren disiplin
cezaları bulunmaktadır. Bunlardan; Öğrencilik sıfatının gerektirdiği tutum ve davranışlarda bulunmamak,
kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız davranmak gibi daha küçük çapta olanlar uyarmayı,
Yükseköğretim kurumlarında demirbaş eşyalara kasıtlı olarak zarar vermek, izinsiz ilan asmak, kumar
oynamak ve oynatmak gibi suçlar kınamayı, Yükseköğretim Kurumu içerisinde siyasi faaliyetlerde
bulunmak, Törenlerde tören düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, afiş ve pankart açmak, hırsızlık
yapmak gibi suçlar da okuldan uzaklaştırma cezalarını içerir.
Soru 68- Katkı kredisi çıkmasına rağmen bankaya gittiğimde benden tüm harç miktarı
istenmektedir. Neden?
Cevap 68- Katkı kredisi alan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nce üniversitemizin
öğrenci katkı payı listelerinin ilgili Bankaya gönderildikten sonra açıklaması ve listelerin buna göre
gönderildiğinden dolayı katkı payı miktarlarınızın tamamı görünmektedir. Bankada görünen miktarı
yatırıp daha sonra yatırmış olduğunuz makbuzu bir dilekçe ile müracaat etmeniz sonucu fazla yatırdığınız
miktarı geri alabilirsiniz.
Soru 69- Katkı kredisi almaya hak kazandım. Yatırdığım öğrenci katkı payı miktarını hala
alamadım. Ne yapmam gerekmektedir?
Cevap 69- Öğrenci katkı payı iadeleri ile ilgili işlemler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Dairesi
Başkanlığı’nca yürütülmektedir. Ancak harç iadeleri için ilgili biriminize müracaat ederek bir liste
halinde Üniversitemizin Strateji dairesi Başkanlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. İlgili biriminize
müracaat ediniz.
Soru 70- Öğrenci katkı payı nedir?
Cevap 70- Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve
beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda katkı payı
almaktadır.
Soru 71- Katkı Kredisi nedir?
Cevap 71- Katkı Kredisi, katkı payına karşılık olarak öğrenci adına borç kaydedilip, yüksek öğretim
kurumlarına ödenen paradır.
Soru 72- Burs nedir?
Cevap 72- Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek
Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.
Soru 73- Öğrenim Kredisi nedir?
Cevap 73- Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve
kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal
öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Soru 74- Yemek Yardımına nasıl başvurabilirim?
Cevap 74- Üniversitemiz tarafından her öğretim yılı başında yardıma muhtaç olan öğrencilere bir öğretim
yılı süresince yemek yardımı yapmaktadır. Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin EğitimÖğretim
Yılı başında birimin fakülte sekreterliği/ yüksekokul müdürlüğüne müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Soru 75- Part-Tıme (kısmi zamanlı) öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?
Cevap 75- Her öğretim yılı başında kontenjan doğrultusunda part time öğrenci çalıştırılmaktadır. Part time
çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında ilanlar doğrultusunda hangi birimler alacak ise
o birime müracaat etmeleri gerekmektedir.
Soru 76- Okuldan ilişiğimi kestirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Cevap 76- Okulunuzdan ilişiğinizi kestirebilmeniz için okulunuzun Fakülte /Yüksekokul / Meslek
Yüksekokulu Yazı İşleri bürosuna isteğinizi belirten bir dilekçe ile şahsen başvurmanız gerekmektedir.
(üzerinizde okul ile ilgili kitap, malzeme, kimlik vb. eşyaları teslim etmeniz gerekmektedir).
Soru 77- Okulunuzdan mezun olurken çıkış belgesi aldım. Diplomamı almak istiyorum. Ne yapmam
gerekmektedir?
Cevap 77- Mezun olduğunuz okula, bizzat veya noterden vekalet verdiğiniz bir kişi, almış olduğunuz çıkış
belgesinin aslını okulunuzun öğrenci işleri birimine getirerek diplomayı alabilir.
Soru 78- ……………………….. mezunuyum, diplomamı nereden alacağım?
Cevap 78- 2005 ve öncesi kayıtlı mezun olan öğrencilerinin diplomaları Süleyman Demirel Üniversitesi /
Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenmiş olup, diplomanızı mezun olduğunuz okulunuzun birim
öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
Soru 79- Üniversitenizin lisansüstü başvuruları ile ilgili bilgiye nasıl ulaşabilirim?
Cevap 79- Üniversitemizin ………… eğitim-öğretim yılı güz/bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları
yapılmaktadır. Başvuruları ilgili enstitülerin web sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Soru 80- İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı olan bölüm ve programlarda başarısızlık durumunda
uygulanan esas nedir?
Cevap 80- Üniversitemiz birimlerinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören başarılı
öğrencilere başarı belgesi verilir, ancak yıl sonunda başarısız olan öğrencilerin bir sonraki eğitim öğretim
yılında öğrenim programlarının birinci sınıflarına devam etme hakları olup; söz konusu isteğe bağlı
yabancı dil hazırlık sınıfına, başarısızlık durumunda herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Aynen birinci sınıftan devam ederler. (Madde:15/5)
Makü OBİS, Mehmet Akif Üniversitesi Obis ,makü öğrenci bilgi sistemi,makü obs

Webdesign by Desk02