Erzincan Üniversite Otomasyon, Erzincan Obis


Erzincan Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Erzincan Üniversitesi otomasyon, Erzincan Üniversitesi obis,Ubs Erzincan
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Erzincan Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Erzincan Üniversitesi obs ubys ubs ubys öbs , Erzincan Üniversitesi sınav sonuçları , Erzincan Üniversitesi vize sonuçları , Erzincan Üniversitesi final sonuçları , Erzincan Üniversitesi öğrenci girişi , Erzincan Üniversitesi üniversite bilgi sistemi , Erzincan Üniversitesi üniversite bilgi yönetim sistemi , Erzincan Üniversitesi öğrenci giriş , Erzincan Üniversitesi ders kayıtları , Erzincan Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Erzincan Üniversitesi vize tarihleri , Erzincan Üniversitesi final tarihleri , Erzincan Üniversitesi bütünleme tarihleri , Erzincan Üniversitesi sınav tarihleri , Erzincan Üniversitesi ubis , Erzincan Üniversitesi obis , Erzincan Üniversitesi öbis , Erzincan Üniversitesi obs , Erzincan Üniversitesi öbs , Erzincan Üniversitesi öibs , Erzincan Obis, erzincan öbs, Erzincan Üniversite Otomasyon, erzincan üniversitesi öğrenci otomozyon sistemi, erzincan üniversitesi obis, erzincan üniversitesi obs, erzincan üniversitesi öio
Kayıt işlemleri
MADDE 7 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Ön lisans ve lisans öğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmek,
b) Özel yetenek sınavı gerektiren birimlerde o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, ilgili birimce yapılacak sınavı kazanmak,
c) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yerleştirilmek,
ç) Başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazananlar, ÖSYM’nin belirlediği kayıt tarihleri arasında, kayıt kılavuzunda istenen belgeler ile kayıt bürolarına bizzat başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Ancak belgelenebilir mazereti olan aday, kaydını noter kanalıyla tayin edeceği vekili aracılığı ile yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır.
(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları Üniversitenin belirlediği kayıt tarihlerinde ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak Senato tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.
(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
(5) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresi bildirmek zorundadır.
(6) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının anlaşılması hâlinde, hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan, Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu öğrenci Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir ve hakkında kanuni işlem başlatılır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER ;

Erzincan Üniversitesinde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler gerek Üniversite genelinde, gerekse Fakülteler, Enstitüler ve Yüksekokullar düzeyinde sürdürülmektedir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla sanat etkinlikleri sergilenmekte, amatör düzeydeki çalışmalara danışmanlık yapılmakta ve denetlenmektedir. Öğrencilerimizin çalışmaları yıl içerisinde halka açık olarak sergilenmektedir. Bahar Şenlikleri ve Nevruz Şenliği Üniversitemizde düzenli olarak yapılmaktadır. Bu organizasyonda, satış ve tanıtım yerleri, spor karşılaşmaları, film ve tiyatro gösterileri, çeşitli yarışmalar, panel, konferans, sempozyum ve konserler büyük ilgi görmektedir.

Ayrıca, Erzincan Üniversitesi yıl boyunca sunduğu eğlence programları konser, sergi, film prodüksiyon ve diğer kültürel şenliklere ev sahipliği yapar. Eğlence aktiviteleri, müzikal ve tiyatro performansları, halk oyunları ve canlı konserleri içermektedir. Bu tip etkinlikler öğrencilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Kültürel aktiviteler Eğitim Fakültesi Başbağlar Kampüsündeki Başöğretmen Konferans Salonunda gerçekleştirilmektedir.
erzincan üniversitesi öio,Erzincan Üniversite Otomasyon, Erzincan Obis,erzincan üniversitesi obis,erzincan üniversitesi obs,erzincan öbs,erzincan üniversitesi öğrenci otomozyon sistemi

Webdesign by Desk02