Karabük Üniversitesi UBYS, Karabük Otomasyon Giriş


Karabük Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Karabük Üniversitesi otomasyon, Karabük Üniversitesi obis Karabük otomasyon UYBS
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Karabük Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Karabük öbs , Karabük Üniversitesi sınav sonuçları , Karabük Üniversitesi vize sonuçları , Karabük Üniversitesi final sonuçları , Karabük Üniversitesi öğrenci girişi , Karabük obs , Karabük Üniversitesi üniversite bilgi yönetim sistemi , Karabük Üniversitesi öğrenci giriş , Karabük Üniversitesi ders kayıtları , Karabük Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Karabük Üniversitesi vize tarihleri , Karabük Üniversitesi final tarihleri , Karabük Üniversitesi bütünleme tarihleri , Karabük Üniversitesi sınav tarihleri , Karabük Üniversitesi ubis , Karabük Üniversitesi obis , Karabük Üniversitesi öbis , Karabük Üniversitesi obs , Karabük Üniversitesi öbs , Karabük Üniversitesi öibs , Karabük Üniversitesi bys , Karabük Üniversitesi otomasyon,karabük öğrenci otomasyonu, Karabük ubys, karabük üniversitesi obis, karabük üniversitesi obs, karabük üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, Karabük Üniversitesi UBYS, karabük uybs, otomasyon karabük
Kayıt ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülen lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü; 2547 sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır.

(2) Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlara öğrenci kabulü Üniversite tarafından yapılan özel yetenek sınavı sonuçlarına göre yapılır.

(3) Üniversiteye kayıtla ilgili işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

İlk kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Üniversitenin bir eğitim öğretim programına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen tarihlerde yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybederler. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanlarla sahte belge vermiş olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

(3) Kayıtlarda müracaatların şahsen yapılması esastır. Öğrencinin kayda gelmesini engelleyen askerlik, hastalık, tutukluluk ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı halinde bu durumlarını belgelemek kaydıyla vekâlet yoluyla da kayıt yaptırılabilir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırmak ve danışmanın denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde katkı payını ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Ayrıca, yalnızca katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenci, kaydını yenilemiş sayılmaz. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar. Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar. Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır, bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. Öğrenci beklemeli statüde kaldığı sürece öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Rektörün Mesajı:

Değerli Gençler,

Üniversitelerimiz, çağdaş eğitim-öğretim esasına dayalı bir anlayış ve uygulama içinde ülkemizin ihtiyaçlarına uygun insan gücünü yetiştirme ve aydınlatma işini üzerine almış en önemli kurumlarımızdır.

Bu kurumlar öğrencilerini, Atatürk ilke ve ınkılaplarına bağlı, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu toplumun ortak yararını kendisinin kişisel yararının üstünde ve önünde tutan, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri,davranış ve genel kültürüne sahip olarak yetiştirip mezun etmek üzere yasa ile verilmiş en kutsal görevleri üstlenmiştir.

Zorlu bir maratonu geçerek geleceğinizi şekillendirme noktasında yaşamsal bir öneme sahip olan üniversitenizi belirleme aşamasına geldiniz. Öncelikle sizleri kutluyorum. Şimdi önünüzde çok sayıda üniversite alternatifiniz var. Bende sizlere neden Karabük Üniversitesinin doğru bir tercih olabileceğini göstermek istiyorum.

Batı Karadeniz Bölgesi’nde ekonomik ve stratejik olarak etkin bir yörede 2007 yılında kurulmuş olan Karabük Üniversitesi 4 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile bünyesinde bulundurduğu 116 akademik personel, 122 idari personel kadrosuyla ve 4685 öğrencisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine başlamıştır.

Genç bir üniversite olmakla birlikte yeni kurulan üniversiteler içerisinde her alanda çok hızlı gelişim ve değişim göstererek altyapısını tamamlamış muhasır medeniyetler seviyesini ulaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen, kendinden söz ettiren ve örnek alınan olma hedefinde olan bir üniversitedir.

Bugün 18 bin öğrencisi olan Karabük Üniversitesi’nin sizlerin aramıza katılması ile bu sayı 26 bine ulaşmış olacak. Karabük Üniversitesi’nin 12 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 3 Yüksekokulu, 4 Meslek Yüksek Okulu ile 620 öğretim elemanı, 300’ü aşan idari personeli bulunmaktadır.

Uluslararası standartlarda bir Karabük Üniversitesi için eğitim ve araştırmam siyasetimizi ulusal politikalara ile uyumlu bir biçimde ülkemize en yüksek yararı sağlamaya odaklanarak kurguluyoruz. Eğitim programlarımız ile araştıran, sorgulayan, eleştiren, sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanabilen, empati yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Siz değerli gençlerimizin geleceğe dönük beklentilerini karşılamakta önemli bir alternatif olma çabası içerisinde öğrencilerimizin istihdam edilme gücünü artıracak önlemleri almaya gayret ediyor, sektörle işbirliğine önem veriyor, programlarımızı sadece bilimsel gereklere değil, sektörün ihtiyaçlarına karşılık verilebilecek şekilde tasarlıyoruz.

Uluslararası işbirliklerine dayalı projeleri önemsiyor, dışa açılmanın üniversal anlayıştaki değerini biliyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası değişim programlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak protokollerle her geçen gün yenilerini ekliyoruz.

Yerleşke yaşamının derslerden ibaret olmadığını biliyorum. Dolayısı ile yaşayan bir yerleşkenin ve sosyal olanakların önemine inanıyorum. Karabük’te doğa ile iç içe bir yerleşke inşa etmeyi sürdürüyoruz. Mevcut haliyle bir botanik bahçesini andıran kampus alanımız, Sizlerin sıkıntılarınızı unutturacak bir rehabilitasyon merkezine dönüştürülmüştür. Yine bu kapsamda kampus alanında oluşturulan mini hayvanat bahçesinde 30 farklı türde, 150’ye yakın canlı yaşamını sürdürmektedir.

Karabük Üniversitesi, bölgesinin bir araştırma ve uygulama merkezi, bilimsel veri merkezi olarak aktif bir yolda bölgesel kalkınmaya hizmet etmek için yola çıkmıştır.

Karabük Üniversitesi huzurlu bir üniversitedir. Huzurun olmadığı yerde çalışma barışının, çalışma barışının olmadığı yerde bilimsel araştırmanın, bilimsel araştırmanın olmadığı yerde ise eğitim olmaz.

Siz değerli gençlerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak altyapının son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda yerleşkemizde kablosuz internet ağımız tam kapasite hizmetinize sunulmuştur.

Karabük Üniversitesi Devlet işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Karabük halkı ve yöneticileri üniversitemize ve sorunlarımıza sahip çıkarak çözüm arayan, Öğrencilerimize bir anne-baba şefkatiyle yaklaşan bir anlayış içerisinde bulunmaları bizim en büyük avantajlarımızdan biridir.

Gelin, aydınlık Türkiye'nin geleceğini sizlerin aydınlık geleceğiyle birlikte, iddiaları ve idealleri olan çağdaş eğitim yuvası Karabük Üniversitesi'nde beraber planlayalım. Karabük Üniversiteli olmanın mutluluğunu birlikte paylaşmak ve sizleri aramızda görebilmek dileğiyle sevgiler sunuyorum.

Balıklarkayası Mevkii 78050 KARABÜK Tel:+90 370 433 82 00 Fax:+90 370 433 20 05
©otomasyon karabük,Karabük Üniversitesi UBYS, Karabük Otomasyon Giriş,karabük üniversitesi obs,karabük üniversitesi öbs,karabük üniversitesi öğrenci bilgi sistemi,karabük üniversitesi obis,karabük öğrenci otomasyonu,karabük uybs 2011 Karabük Üniversitesi

Webdesign by Desk02