Kilis 7 Aralık Üniversitesi OBS Giriş

Kilis 7 Aralık Üniversitesi OBS Giriş. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi otomasyon,Kilis 7 Aralık Üniversitesi OBİS

Kilis Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş ile Ders seçme, ders kayıt, devamsızlık bilgi,sınav sonuçları, vize sonuçları,final sonuçları, bütünleme sonuçları, Yaz okulu kayıt, dönem kayıt, yapabilirsiniz.

Kilis Üniversitesi yeni şifre alma, şifremi unuttum,şifre değiştirme ve ders takip işlemlerinizi Kilis Otomasyondan yapabilirsiniz.

obs.Kilis.edu Alan adına ulaşan OBS Kilis,Kilis Ünivesitesi OBS,Kilis Otomasyon, Kilis Öğrenci Bilgi Sistemi adıyla yaptığınız arama ve girişlerinizi aşağıdaki resmi tıklayarak yapabilirsiniz.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Otomasyon Şifresini unuttunuz ise sistemde mevcut şifremi unuttum butonundan yeni şifre almak için giriş yapabilirsiniz.

Kilis Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Kilis Üniversitesi sınav sonuçları , Kilis Üniversitesi vize sonuçları , Kilis Üniversitesi final sonuçları , Kilis Üniversitesi öğrenci girişi , Kilis Üniversitesi bilgi sistemi , Kilis Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Kilis Üniversitesi öğrenci giriş , Kilis Üniversitesi ders kayıtları , Kilis Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Kilis Üniversitesi vize tarihleri , Kilis Üniversitesi final tarihleri , Kilis Üniversitesi bütünleme tarihleri , Kilis Üniversitesi sınav tarihleri , Kilis Üniversitesi ubis , Kilis Üniversitesi obis , Kilis Üniversitesi öbis , Kilis Üniversitesi obs , Kilis Üniversitesi öbs , Kilis Üniversitesi öibs , Kilis Üniversitesi bys , Kilis Üniversitesi otomasyon , Kilis Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Kilis Üniversitesi öğrenci girişi ,7 aralık öbis, 7 aralık otomasyon, 7 aralık üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, 7 Aralık Üniversitesi Otomasyon, kilis otomasyon, obs 7 aralık üniversitesi, Obs Kilis
İlk kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Öğrencilerin kayıt için istenen belgelerle birlikte zamanında şahsen başvurmaları gerekir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; öğrencinin sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri konularda engel bir halin olmaması gerekir.
(3) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların, Senato tarafından belirlenen diğer belgeleri de sağlaması ve tespit edilen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemiş olması gerekir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ve aynı anda birden fazla örgün öğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını onaylatarak, kayıtlarını yeniletirler.
(2) Öğrenciler, kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur.
(3) Normal kayıt süreleri içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler; en geç ders ekleme bırakma süresi sonuna kadar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde kayıt yeniletebilir.

HGS