Obs Kilis, 7 Aralık Üniversitesi Otomasyon


Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Sistemi, 7 Aralık Üniversitesi otomasyon, 7 Aralık Üniversitesi obis
ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Kilis Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Kilis Üniversitesi sınav sonuçları , Kilis Üniversitesi vize sonuçları , Kilis Üniversitesi final sonuçları , Kilis Üniversitesi öğrenci girişi , Kilis Üniversitesi bilgi sistemi , Kilis Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Kilis Üniversitesi öğrenci giriş , Kilis Üniversitesi ders kayıtları , Kilis Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Kilis Üniversitesi vize tarihleri , Kilis Üniversitesi final tarihleri , Kilis Üniversitesi bütünleme tarihleri , Kilis Üniversitesi sınav tarihleri , Kilis Üniversitesi ubis , Kilis Üniversitesi obis , Kilis Üniversitesi öbis , Kilis Üniversitesi obs , Kilis Üniversitesi öbs , Kilis Üniversitesi öibs , Kilis Üniversitesi bys , Kilis Üniversitesi otomasyon , Kilis Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Kilis Üniversitesi öğrenci girişi ,7 aralık öbis, 7 aralık otomasyon, 7 aralık üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, 7 Aralık Üniversitesi Otomasyon, kilis otomasyon, obs 7 aralık üniversitesi, Obs Kilis
İlk kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Üniversitenin herhangi bir düzeydeki eğitim-öğretim programına kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde yapılır. Öğrencilerin kayıt için istenen belgelerle birlikte zamanında şahsen başvurmaları gerekir. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(2) Üniversiteye kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için; öğrencinin sağlık durumu, askerlik görevi, öğrenim vizesi ve benzeri konularda engel bir halin olmaması gerekir.
(3) Üniversiteye kabul edilen ve belirlenen şartları sağlamış olanların, Senato tarafından belirlenen diğer belgeleri de sağlaması ve tespit edilen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemiş olması gerekir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
(4) Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olan ve aynı anda birden fazla örgün öğretim programına kayıtlı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
Yarıyıl kayıtları
MADDE 9 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilan edilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek ve ders kayıtlarını onaylatarak, kayıtlarını yeniletirler.
(2) Öğrenciler, kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludur.
(3) Normal kayıt süreleri içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler; en geç ders ekleme bırakma süresi sonuna kadar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde kayıt yeniletebilir.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 1987 yılında Kilis Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur.
1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), 2012 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kurulması ile öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.
Üniversitemiz;
Fen-Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi’nden oluşan 5 fakülte,
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul,
Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 2 meslek yüksekokulu,
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 2 enstitü; ayrıca eğitim uygulama ve araştırma merkezleri ile gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.
Merkez Yerleşke ve Karataş Yerleşkesi olmak üzere 2 yerleşkede faaliyetlerine devam eden Üniversitemiz, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 6.000 öğrencinin eğitim gördüğü; 223 akademik, 164 idari personelin görev aldığı genç, dinamik kadrosu ile eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.
Gelişimini hızla sürdürmekte olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde; huzurlu, güvenli bir üniversite hayatı yaşamak için uygun bir ortam bulunmaktadır.
Üniversitemiz, modern binalarına, laboratuarlarına, her geçen gün bir yenisini ekleyerek öğrencilerimizin eğitim hayatlarına konforlu, çağdaş bir şekilde devam etmelerini sağlamaktadır.
Üniversitemiz ülkemiz gençliğinin geleceğimiz olduğunun bilinciyle, öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimsemiştir. Öğrencilerimizin yaratıcı düşünen, aldıkları eğitimle çözüm odaklı yaklaşan ve analitik düşünme yeteneği kazanarak mesleki hayata katılımları amaçlanmaktadır.
7 aralık öbis, 7 aralık otomasyon, 7 aralık üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, 7 Aralık Üniversitesi Otomasyon, kilis otomasyon, obs 7 aralık üniversitesi, Obs Kilis

Webdesign by Desk02