OBS Şırnak Üniversitesi Otomasyon

Şırnak Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Şırnak Üniversitesi öğrenci işleri otomasyon,ŞırnakÜniversitesi obs ÖBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şırnak Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Şırnak Üniversitesi sınav sonuçları , Şırnak Üniversitesi vize sonuçları , Şırnak Üniversitesi final sonuçları , Şırnak Üniversitesi öğrenci girişi , Şırnak Üniversitesi bilgi sistemi , Şırnak Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Şırnak Üniversitesi öğrenci giriş , Şırnak Üniversitesi ders kayıtları , Şırnak Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Şırnak Üniversitesi vize tarihleri , Şırnak Üniversitesi final tarihleri , Şırnak Üniversitesi bütünleme tarihleri , Şırnak Üniversitesi sınav tarihleri , Şırnak Üniversitesi ubis , Şırnak Üniversitesi obis , Şırnak Üniversitesi öbis , Şırnak Üniversitesi obs , Şırnak Üniversitesi öbs , Şırnak Üniversitesi öibs , Şırnak Üniversitesi bys , Şırnak Üniversitesi otomasyon , Şırnak Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Şırnak Üniversitesi öğrenci girişi,OBS Şırnak Üniversitesi Otomasyon, Şırnak üniversitesi obis, Şırnak üniversitesi öbs, Şırnak üniversitesi öğrenci bilgi sistemi, şü otomasyon>font>

Kayıt işlemleri

Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt, Katkı Payı ve Kimlik Kartı
Kayıt
MADDE 4 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, Öğrenci Seçme ve
Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat
basvururlar. Geçerli bir nedenle kendisi gelemeyen adaylar ilk kayıt islemlerini, bir yakınını vekil tayin ederek de
yaptırabilirler. Kayıt sırasında öğrencinin yazılı olarak beyan ettiği adres, tebligat adresidir.
(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve
adli sicil kaydına iliskin olarak ise adayın beyanına dayanılarak islem yapılır.
(3) Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını
yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
Kayıt yenileme
MADDE 5 – (1) Öğrenciler her yarıyıl/yıl akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek
zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için, öğrenim katkı payını ödemis olması ve bu Yönetmeliğe uygun
olarak ders kaydını yaptırması gerekir. Bunlardan birini yerine getirmemis öğrencinin kaydı yenilenmez.
(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(3) Belgelendirmek kosuluyla bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde yer alan ve ilgili yönetim kurulunca kabul
edilmis bir mazereti olmadan zamanında kaydını yenilemeyen öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.
(4) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre mezuniyeti için gerekli tüm dersleri alarak
devam sartını yerine getirmis, ancak bazı derslerden basarısız olmus ve ek sınav hakları tanınmıs öğrencilerin, bu
sınav haklarını kullanabilmeleri için; sınavlarına girecekleri derslerin kayıtlarını yarıyıl/yıl basında, akademik
takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde yaptırmaları gerekir. Öğrenci, dersin programdan kalkmıs olması
durumunda, ilgili dersin zorunlu ders olması halinde onaylanmıs esdeğer derse kaydını yaptırır ve öğrencinin bu
dersten basarılı olması gerekir. Đlgili ders seçmeli ders ise ve öğrenci alması gereken toplam krediyi tamamlamıs ise o
dersten muaf sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, mezun oluncaya kadar katkı paylarını bu Yönetmelikte belirtilen usule
uygun sekilde ödemek zorundadır.

.

Tarihçe

Üniversitemiz 22 Mayıs 2008 tarihinde, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 101. Maddesi uyarınca kurulmuştur. Aynı yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca Prof. Dr. Ali AKMAZ’ı Üniversitemize Kurucu Rektör olarak atamıştır. Rektörlük süresi 2012 yılında dolan Prof. Dr. Ali AKMAZ, Üniversitemizde ilk kez yapılan Rektörlük Seçiminde en fazla oyu almış ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından Eylül 2012’de ikinci kez Rektör olarak atanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Fakültelerimiz ve Bölümleri şunlardır:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İşletme Bölümü,

İktisat Bölümü,

Kamu Yönetimi Bölümü.

Mühendislik Fakültesi,

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Makine Mühendisliği Bölümü,

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

Maden Mühendisliği Bölümü.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü,

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü,

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü.

Ayrıca, Üniversitemizin Ziraat Fakültesi açılması hususunda yapmış olduğu başvuru, 01 Şubat 2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu’nda kabul edilerek Bakanlar Kurulu’na sunulmak üzere T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu’nun 31 Mart 2011 tarihli Genel Kurulu kararıyla Üniversitemiz bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kurulmasına onay verilmiş olmakla birlikte, 2013 yılı itibariyle ilgili Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim faaliyetleri henüz başlatılmamıştır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Meslek Yüksekokulları ve Bölümleri şunlardır:

Şırnak Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Bölümü,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü,

Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Bölümü,

Elektrik Bölümü,

Makine Bölümü,

Cizre Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi Bölümü,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü,

Bilgisayar Programcılığı Bölümü.

Silopi Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü,

Yönetim ve Organizasyon Bölümü,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü,

Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü.

Üniversitemizin ilgili Kanunla kurulmasıyla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü de 2009’da kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü akademik ve idari yapılanmasını kısa süre içinde tamamlamış; Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda ilk Tezli Yüksek Lisans öğrencilerini 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında alarak, faaliyetlerine başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde akademik ve idari yapılanma çalışmaları yoğun olarak devam etmektedir.

Webdesign by Desk02