Fırat Üniversitesi 2013-2014 Akademik Takvim

*Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ*
GÜZ YARIYILI
23Ağustos-23 Ekim 2013 :Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan Farabi değişim programıyla gelen öğrencilerin Protokol formlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
26Ağustos–23 Eylül 2013 : Güz yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi
2 Eylül – 15 Eylül 2013 :Yabancı dil hazırlık sınıfları için yeterlik kursu
02 – 06 Eylül 2013 :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yerleştirilenlerin kayıtları
16 Eylül 2013 : Hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
23 Ağustos –23 Ekim 2013 :Farabi değişim programlarıyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtlarının yapılması
16 – 25 Eylül 2013 : Ders kayıtları
16 – 20 Eylül 2013 : Bütün derslerden başarılı oldukları halde genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler için mezuniyet baraj sınavı
16 – 20 Eylül 2013 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi
16 Eylül – 27 Eylül 2013 : Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
19 – 20 Eylül 2013 :Yeni kaydolan öğrenciler için üniversite ve ilgili akademik birimin tanıtım programı
23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması
23 Eylül 04 Ekim 2013 :Muafiyet başvuru dönemi
27 Eylül 2013 :Geçici izinli olup da, iznini iptal ederek Güz yarıyılında öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
28 Eylül 2013 :Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı
30 Eylül - 04 Ekim 2013 :Öğrencilerin danışman onayını alarak dersten çekilme veya ekleme yapması
04 Ekim 2013 :Geçici izinli sayılmak için başvurunun son günü
07–10 Ekim 2013 :Muafiyet ve intibak formlarının hazırlanması, karara bağlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi
07–11 Ekim 2013 :Ön lisans ve Lisans programlarına YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile Ek Yerleştirme kayıtları (ÖSYM den gelecek tarihe göre değişebilir)
21 Ekim 2013 : Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların hazırlık sınıfları için Güz yarıyılı yabancı dil yeterlik sınavı
21 Ekim 2013 :Ek Yerleştirme ile kayıt yapanların Yabancı dil dersleri için muafiyet sınavı
28 Ekim - 20 Aralık 2013 : Ara Sınav dönemi
04 Ocak 2014 : Güz Yarıyılı Sonu
*Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç
11-24 Ocak 2014 :Genel Sınav
28 Ocak 2014 :Genel Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
29 Ocak 2014 :Genel sınav notlarının ilan edilmesi
29 Ocak - 02 ġubat 2014 : DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına
girmek isteyen öğrencilerin elektronik ortamda ders kaydı yapması
03- 09 ġubat 2014 :Bütünleme sınavı
12 ġubat 2014 :Bütünleme Sınav notlarının otomasyona girilmesi için son tarih
13 ġubat 2014 :Bütünleme sınav notlarının ilan edilmesi
17 ġubat 2014 :Tek ders sınavı
18 ġubat 2014 :Güz yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10’a giren öğrenci listelerinin ilanı
BAHAR YARIYILI
10-19 ġubat 2013 :Bahar yarıyılı I. öğretim öğrencilerinin katkı payını, II. öğretim
öğrencilerinin öğrenim ücretlerini ödeme dönemi
10–19 ġubat 2014 :Ders kayıtları
10–14 ġubat 2014 :Öğretim elemanlarınca Ders İzleme Formu’ nun doldurulup bölüm/program
başkanlığına verilmesi ve öğrenciye ilan edilmesi
10–21 ġubat 2014 :Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması
17 ġubat 2014 :Derslerin başlaması
17 ġubat 2014 :Olgunlaşma eğitiminin başlaması (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
21 ġubat 2014 : Geçici izinli olup ta, izninin iptal ederek bahar yarıyılında öğrenime devam
etmek isteyen öğrenciler için son başvuru tarihi
24 -28 ġubat 2014 : Öğrencilerin danışman onaylarını alarak dersten çekilme veya ders ekleme
yapması
17 Mart - 09 Mayıs 2014 :Ara sınav dönemi
28 Nisan - 04 Mayıs 2014 : Fırat Günleri
24 Mayıs 2014 :Bahar Yarıyılı Sonu
24 Mayıs 2014 : Olgunlaşma eğitiminin sonu (Veteriner Fakültesi son sınıf öğrencileri)
31 Mayıs 13 Haziran 2014 : Genel Sınav
02–06 Haziran 2014 :Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı için başvuru dönemi
16 Haziran 2014 :Hazırlık sınıfları için yabancı dil yeterlik sınavı
17 Haziran 2014 :Genel sınav notlarının girilmesi için son gün
18 Haziran 2014 :Genel sınav notlarının ilan edilmesi
18–22 Haziran 2014 :DD ve DC aldıkları derslerden kendi istekleri ile bütünleme sınavına girmek
isteyenlerin internette ders kaydı yapması
20 Haziran 2014 :Mezuniyet töreni
23–29 Haziran 2014 :Bütünleme sınavı
02 Temmuz 2014 :Bütünleme sınav notlarının girilmesi için son gün
*Enstitüler ve Tıp Fakültesi hariç
03 Temmuz 2014 :Bütünleme sınav notlarının ilan edilmesi
07 Temmuz 2014 :Tek ders sınavı
21 Temmuz 2014 : Bahar yarıyılı sınav sonuçlarına göre % 10 Giren öğrencilerin ilanı
FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2013- 2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ 1. SINIF Ders Yılı Başlangıcı : 23 Eylül 2013 ARA TATĠL : 27 Ocak–07 Şubat 2014 Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 23 Mayıs 2014 Mazeret Sınavları : 29–30 Mayıs 2014 Genel Sınavlar : 11–12 Haziran 2014 (Pratik) : 13 Haziran 2014 (Teorik) Bütünleme Sınavları : 25–26 Haziran 2014 (Pratik) : 27 Haziran 2014 (Teorik) Türkçe Final Sınavı : 09 Haziran 2014 Türkçe Bütünleme Sınavı : 23 Haziran 2014 Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı : 09 Haziran 2014 Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı : 23 Haziran 2014 2. SINIF Ders Yılı Başlangıcı : 16 Eylül 2013 ARA TATĠL : 27 Ocak–07 Şubat 2014 Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 09 Mayıs 2014 Mazeret Sınavları : 20–23 Mayıs 2014 (Pratik-Teorik) Genel Sınavlar : 26–29 Mayıs 2014 (Pratik) : 30 Mayıs 2014 (Teorik) Bütünleme Sınavları : 09–12 Haziran 2014 (Pratik) : 13 Haziran 2014 (Teorik) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Final Sınavı : 23 Mayıs 2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bütünleme Sınavı : 09 Haziran 2014 Yabancı Dil (İngilizce) Final Sınavı : 23 Mayıs 2014 Yabancı Dil (İngilizce) Bütünleme Sınavı : 09 Haziran 2014 3. SINIF Ders Yılı Başlangıcı : 16 Eylül 2013 ARA TATĠL : 27 Ocak-07 Şubat 2014 Yıl Sonu Derslerin Bitişi : 23 Mayıs 2014 Mazeret Sınavları : 29 Mayıs 2014 (Pratik) : 30 Mayıs 2014 (Teorik) Genel Sınavlar : 02–06 Haziran 2014 (Pratik) : 13 Haziran 2014 (Teorik) Bütünleme Sınavları : 23–24 Haziran 2014 (Pratik) : 27 Haziran 2014 (Teorik)
4. SINIF Stajların Başlangıcı : 02 Eylül 2013 Stajların Bitişi : 13 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları : 20 Haziran – 11 Temmuz 2014 5. SINIF Stajların Başlangıcı : 02 Eylül 2013 Stajların Bitişi : 06 Haziran 2014 Bütünleme Sınavları : 13–25 Haziran 2014 6. SINIF (ĠNTERNLĠK DÖNEMĠ) İnternlik Dönemi Başlangıcı : 01 Temmuz 2013 2013–2014 Mezuniyet : 30 Haziran 2014
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AĠT ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 19 Ağustos–06 Eylül 2013 :Üniversitemiz öğrencilerinin özel öğrenci olarak başka bir üniversiteye gitmek için başvuruları 09 – 23 Eylül 2013 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi 24 – 25 Eylül 2013 :Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi 27 Eylül 2013 :Özel öğrenci kararlarının Senatoda görüşülmesi 02 – 04 Ekim 2013 :Özel Öğrenci Kayıtları 2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AĠT ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 03–17 ġubat 2014 :Üniversitemizde Özel Öğrenci statüsünden yararlanmak üzere diğer üniversite öğrencileri ile bir başka yükseköğretim kurumuna gitmek isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO’na başvuru dönemi 18–19 ġubat 2014 : Özel öğrenci başvurularının ilgili kurullarda değerlendirilip kararın Rektörlük Makamına gönderilmesi 21 ġubat 2014 :Özel öğrencilerin kararlarının Senatoda görüşülmesi 26 -28 ġubat 2014 :Özel öğrencilerin kayıtları
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARINA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 13 Mayıs 2013 :Kontenjanların Fakülte/Yüksekokul/MYO’ dan istenmesi 24 Mayıs 2013 :Kontenjanların Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesi 03 Haziran 2013 :Kontenjanların ÖSYM’ye bildirilmesi 01 – 05 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web sayfasında ilan edilmesi 08 -26 Temmuz 2013 :Başvuruların Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğüne yapılması 29 -31 Temmuz 2013 : Başvurusu uygun bulunan öğrenci belgelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 13 Ağustos 2013 :Başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmesi 15 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web Sayfasında ilan edilmesi 16 Ağustos 2013 :Asıl ve yedek öğrenci listesinin Yurt Müdürlüğüne ve Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi 16–19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilere Kabul Mektubu gönderilmesi 02–06 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 10 Eylül 2013 :Yedek listeden kayıt hakkı kazananların web sayfasında ilanı 16–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 23 Eylül 2013 :Yabancı Uyruklu Öğrencilere Türkçe Seviye Belirleme Sınavı 25 Eylül 2013 :Türkçe Seviye Sınavı Sonuçları ile Başarılı olanların belgelerinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 23–27 Eylül 2013 :Ders Kayıtları
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AĠT KURUMLARARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 17–18 Haziran 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 12–16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 20–21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 09–13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 16–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AĠT KURUMLARARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 24 Aralık 2013 :Ek kontenjanların YÖK’e bildirilmesi 13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 20 – 31 Ocak 2014 :Başvuru dönemi 03–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10–13 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 14 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 17–19 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 20–23 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS VE LĠSANS PROGRAMLARININ GÜZ YARIYILINA AĠT KURUMĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 06 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 24 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 12 – 23 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 26–29 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 02 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 03 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 09–13 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 16 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 18–20 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 23–27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtlarını yapması 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖNLĠSANS ve LĠSANS PROGRAMLARININ BAHAR YARIYILINA AĠT KURUMĠÇĠ YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 09 Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 20 Aralık 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 13 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 27 Ocak - 03 Şubat 2014 : Başvuru dönemi 04-05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 13-14 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 17-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇĠFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI GÜZ YARIYILINA AĠT BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 10 Mayıs 2013 :Çift anadal ve yan dal kontenjanların birimlerden istenmesi 17 Mayıs 2013 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 08 Temmuz 2013 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 15 Temmuz - 02 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 12-16 Ağustos 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 19 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 20-21 Ağustos 2013 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 26 Ağustos 02 Eylül 2013 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 04 Eylül 2013 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 09-13 Eylül 2013 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 16-27 Eylül 2013 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması 2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇĠFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMI BAHAR YARIYILINA AĠT BAġVURU VE KABUL TAKVĠMĠ 23Aralık 2013 :Ek kontenjanların birimlerden istenmesi 06 Ocak 2014 :Ek kontenjanların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 09 Ocak 2014 :Kontenjanların Web Sayfasında ilan edilmesi 27 Ocak - 03 Şubat 2014 :Başvuru dönemi 04–05 Şubat 2014 :Başvuruların değerlendirilmesi 06 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi 07 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Web sayfasında ilan edilmesi 10-12 Şubat 2014 :Asıl listedeki öğrencilerin kayıtları 13 Şubat 2014 :Kayıt hakkı kazanan yedek öğrencilerin Web sayfasında ilanı 14-17 Şubat 2014 :Yedek listedeki öğrencilerin kayıtları 18-21 Şubat 2014 :Kayıt yapan asıl ve yedek öğrencilerin ders kayıtları 17 Şubat 2014 :Derslerin başlaması
2013–2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 6111 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN AF BAġVURU VE KAYIT TAKVĠMĠ 12 -29 Ağustos 2013 :Başvuru dönemi 4–5 Eylül 2013 :Başvuru dilekçelerinin ve öğrenim durumlarını gösteren belgelerin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına gönderilmesi 09–13 Eylül 2013 :Başvuruların değerlendirilmesi 16 Eylül 2013 :Değerlendirilen başvuruların intibak formlarının ve kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi 18–24 Eylül 2013 :İntibakları gönderilen öğrencilerin öğrenim ve katkı payı ücretlerini yatırması ve kayıtlarının yapılması 23 Eylül 2013 :Derslerin başlaması RESMĠ TATĠLLER 14–18 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Kurban Bayramı 29 Ekim 2013 Pazartesi (1/2) Salı : Cumhuriyet Bayramı 01 Ocak 2014 Çarşamba : Yılbaşı 23 Nisan 2014 Çarşamba : Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2014 Perşembe : Emek ve Dayanışma Günü 19 Mayıs 2014 Pazartesi : Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 27–30 Temmuz 2014 Pazar (1/2) Pazartesi : Ramazan Bayramı 30 Ağustos 2014 Cumartesi : Zafer Bayramı *Akademik Takvimde Belirtilmeyen Sınav ve Stajlarla Ġlgili Takvimi Belirlemeye Akademik Birim Kurulları Yetkilidir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

Webdesign by Desk02