Aksaray Üniversitesi 2013-2014 akademik takvim

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ DÖNEMİ (16.09.2013-22.12.2013)
Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş son başvuru tarihi 12 Ağustos 2013 29 Ağustos 2013
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin
ödenme tarihleri
27 Ağustos 2013 13 Eylül 2013
Yeni öğrenci kayıtları
Bölüm Başkanlıklarınca derslerin açılması ve
ders programlarının yapılması
01 Eylül 2013
İnternet üzerinden ders kayıt yenileme
tarihleri
05 Eylül 2013 15 Eylül 2013
Yatay geçiş başvurusu yönetim kurullarınca
kabul edilen öğrencilerin kararlarının
ÖİDB'na gönderilmesinin son günü
06 Eylül 2013
Yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrenci
kayıtları
09 Eylül 2013 13 Eylül 2013
Lisans ve Önlisans programlarında ders
dönemi
16 Eylül 2013 22 Aralık 2013
Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı 14 Eylül 2013
Ortak zorunlu bilgisayar dersi muafiyet
sınavı
15 Eylül 2013
Ders ekleme bırakma günleri ve danışman
onayları
17 Eylül 2013 20 Eylül 2013
Öğrenciler tarafından ders muafiyeti ve
intibak için ilgili okullara dilekçe
verilmesinin son günü
27 Eylül 2013
Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilen
öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti
ödeme tarihleri
16 Eylül 2013 18 Eylül 2013
Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilip katkı
payını/öğrenim ücretini ödeyen öğrencilerin
ders kayıt tarihleri
17 Eylül 2013 20 Eylül 2013
Ders Muafiyet Kararlarının OİDB’na
gönderilmesinin ve muaf dersler yerine ders
yüklenmesinin son günü
11 Ekim 2013
Ara sınav notlarının otomasyon sistemine
girilmesinin son günü
24 Kasım 2013
Mazeret sınavlarının otomasyon sistemine
girilmesinin son günü
02 Aralık 2013 15 Aralık 2013
Final sınavları 26 Aralık 2013 05 Ocak 2014
Final sınav notlarının Öğretim Elemanları
tarafından otomasyon sistemine
girilmesinin son günü
12 Ocak 2014
Final sınavlarına ait not değiştirme YKK’nın
OİDB’na gönderilmesinin son günü
20 Ocak 2014
Bütünleme Sınavları 15 Ocak 2014 19 Ocak 2014
Bütünleme sınav notlarının Öğretim
Elemanları tarafından otomasyon sistemine
girilmesinin son günü
23 Ocak 2014
Bütünleme sınavlarına ait not değiştirme
YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son günü
30 Ocak 2014
Tek Ders Sınavları 31 Ocak 2014
“Türk Dili I”, “Yabancı Dil I “ve “Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi I” ortak zorunlu dersleri 09-22 Aralık 2013 tarihleri
arasında 3 saat/hafta seklinde yürütülecektir.

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
BAHAR DÖNEMİ (10.02.2014-18.05.2014)
Başlangıç Bitiş
Yatay geçiş başvuruları (Önlisans
Programları için)
13 Ocak 2014 24 Ocak 2014
Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim ücretinin
ödenme tarihleri 03 Şubat 2014 07 Şubat 2014
Bölüm Başkanlıklarınca derslerin açılması
ve ders programlarının yapılması
27 Ocak 2014
Yatay geçiş başvurusu yönetim
kurullarınca kabul edilen öğrencilerin
YKK’nın ÖİDB'na gönderilmesinin son
günü
30 Ocak 2014
İnternet üzerinden ders kayıt yenileme
tarihleri
03 Şubat 2014 09 Şubat 2014
Yatay geçiş başvuruları kabul edilen
öğrenci kayıtları
03 Şubat 2014 07 Şubat 2014
Lisans ve Önlisans programlarında ders
dönemi
10 Şubat 2014 18 Mayıs 2014
Ders ekleme bırakma günleri ve
danışman onayları
11 Şubat 2014 14 Şubat 2014
Öğrenciler tarafından ders muafiyeti ve
intibak için ilgili okullara dilekçe
verilmesinin son günü
15 Ocak 2014 21 Şubat 2014
Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilen
öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti
ödeme tarihleri
10 Şubat 2014 12 Şubat 2014
Mazeretleri ilgili YKK ile kabul edilip katkı
payını/öğrenim ücretini ödeyen
öğrencilerin ders kayıt tarihleri
11 Şubat 2014 14 Şubat 2014
Ders Muafiyet Kararlarının OİDB’na
gönderilmesinin ve muaf dersler yerine
ders yüklenmesinin son günü
07 Mart 2014
Ara sınav notlarının otomasyon
sistemine girilmesinin son günü
20 Nisan 2014
Mazeret sınavlarının otomasyon
sistemine girilmesinin son günü
28 Nisan 2014 11 Mayıs 2014
Final sınavları 22 Mayıs 2014 01 Haziran 2014
Final sınav notlarının Öğretim
Elemanları tarafından otomasyon
sistemine girilmesinin son günü
08 Haziran 2014
Final sınavlarına ait not değiştirme
YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son
günü
16 Haziran 2014
Bütünleme Sınavları 11 Haziran 2014 15 Haziran 2014
Bütünleme sınav notlarının Öğretim
Elemanları tarafından otomasyon
sistemine girilmesinin son günü
19 Haziran 2014
Bütünleme sınavlarına ait not değiştirme
YKK’nın OİDB’na gönderilmesinin son
günü
26 Haziran 2014
Tek Ders Sınavları 27 Haziran 2014
“Türk Dili II”, “Yabancı Dil II “ ve “Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi II” ortak zorunlu dersleri 05-18 Mayıs 2014
tarihleri arasında 3 saat/hafta seklinde yürütülecektir.

Webdesign by Desk02