İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi,AYSİS OBAS GİRİŞ

SAYFANIZA HOŞ GELDİNİZ
Sevgili Öğrenciler

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi,
İstanbul Aydın Üniversitesi OBS GİRİŞ,AYSİS öğrenci otomasyonu
OBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU - KAYIT KABUL

ÖĞRENCİLERE
Öğrenci İşleri Ofisi
Akademik Takvim
Başvuru/ Kayıt Kabul
Burs ve Ücretler
Çift Anadal/Yandal
Programlararası Geçiş
Yatay Geçiş
Dikey Geçiş (DGS)
Yabancı Öğrenciler (YÖS)
Özel Yetenek Sınavları
Yönerge ve Yönetmelikler
Disiplin ve Cezalar
Hayat Boyu Öğrenme (LLP)
ERASMUS
FARABİ
AKTS (ECTS)
Diploma Eki (DE)
Mezuniyet Koşulları
Form ve Belgeler

LİSANS VE ÖNLİSANS KAYITLARI

ÖSYS, DGS, YÖS ve eşdeğer sınav sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri;
İstanbul Aydın Üniversitesi Besyol Mah. Inönü Cad. No:38 Sefaköy-Küçükçekmece / ISTANBUL adresinde (Florya Yerleşkesi) yapılacaktır. Öğrencilerin, aşağıda belirtilen kayıt tarihinde, gerekli evraklarla birlikte şahsen veya vekillerinin noter onaylı vekaletnamesi ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------

Üniversitemiz ile ilişkin olarak 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi kılavuz kitapçığında yeralan
Özel Koşullar için tıklayınız...>>

--------------------------------------------------------------------------------
KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN

1.ÖSYM Sonuç Belgesinin Aslı veya İnternet Çıktısı
2.Lise Diploması Aslı veya Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.Askerlik Belgesi (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi)
5.Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)
6.Banka Sözleşmesi

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN

1.YÖS / TCS Sınav Sonuç Belgesi Aslı ve Senatomuzca Kabul edilen diğer sınav sonuçları veya AYÖS sınav sonuç belgesi.
2.Lise Diploması Aslı ve Türkçeye Çevrilmiş Onaylı Sureti
3.Denklik Belgesi
4.İkamet Tezkeresi
5.Öğrenci Vizesi
6.Fotoğraf (Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)
7.Banka Dekontu (TCS Sınavı ile kayıt yaptıracak adaylar için İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak Burs Belgesi)
8.Sağlık Sigortası Yaptırdığına Dair Belge.
9.Türkçe öğrenim görecekler için Türkçe Yeterlilik Belgesi.

DGS SINAVI İLE KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLER İÇİN

1.DGS Sınav Sonuç Belgesi
2.Ön Lisans Diploması Aslı ve Diploma Hazırlanmamış ise Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
3.Transkript (Onaylı)
4.Ders İçerikleri (Onaylı)
5.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6.Askerlik Belgesi (1989 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi
7.Fotoğraf (Son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 Adet fotoğraf)
8.Banka Sözleşmesi

MUHASEBE VE BANKA TARAFINDAN İSTENEN BELGELER
GARANTİ BANKASI ÖDEME

1.
Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı

2.
Adres Belgesi: Güncel adresinizi gösteren son 6 aydan birine ait güncel Sabit Telefon/ Doğalgaz / Elektrik / Su Faturası veya son 1 ayda alınmış İkametgah Senedi

3.
Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir.

. Ücretli Çalışan İseniz
Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri (Gelir yazısında kaşe imza mutlaka bulunmalı ve imzayı atan kişinin imza sirküleri ekte sunulmalı)

. Emekli iseniz
Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap Cüzdanı ve Bankadan alınan maaş hesabında dair Banka kaşe ve imzasının bulunduğu hesap ekstresi

. Şahıs Şirketi Sahibi iseniz
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti / Son 2 döneme ait Geçici Vergi Beyannamesi

. Sermaye Şirketi Ortağı iseniz
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi/ Son 2 döneme ait Geçici Vergi Beyannamesi

. Kira Geliri Sahibi iseniz
Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge

. Faiz Geliri Sahibi iseniz
Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi

. Çiftci İseniz
Çiftci Belgesi: Çiftcilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi
Taksitli ödeme başvurusu Garanti Bankası tarafından onaylandığı takdirde, Şube, veli adına açılan Cari Hesaba, yıllık öğrenim ücreti kadar << Ek Hesap Limiti >> tahsis edecektir. Taksitli sisteme dahil olan olan öğrencilerin olan öğrencilerin ödemeleri, kayıt sırasında, Peşinat Ücretin 1 /10'u veli adına açılan hesaba kayıt esnasında nakit olarak yatırılacaktır.

KREDİ KARTI TAKSİTLİ ÖDEME
Kredi kartı ile eğitim katkı payının tamamını taksitli ödemek isteyen öğrencilerimizin velilerinin kartlarına 10 ay taksit yapılır.

NOT: Kredi Kartı ve Peşin ödeme yapacak velilerimiz Banka tarafından istenen evrakları getirmek zorunluluğu yoktur.

SINAV TAKVİMİNİZ
İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim görecek öğrencilerimiz için İngilizce Seviye Tespit Sınavı(İSTS), belirlenen tarihlerde her gün saat 10:00 – 17:00 arası Florya Yerleşkesi D Blok (İnönü Caddesi No: 38 Küçükçekmece /İSTANBUL Telefon: 444 1 428) bilgisayar laboratuarlarında online olarak yapılacaktır.

İngilizce Hazırlık zorunlu olan tüm bölüm/program öğrencilerimiz ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık okuyacak öğrencilerimizin bu sınava girmeleri zorunludur.

Daha fazla bilgi, kayıt esnasında İngilizce Hazırlık Danışma Masası'nda temin edilebilir ya da 0212 442 61 60 dahili 13 38 no lu telefondan alınabilir.

Seviye Belirleme Sınavı'ndan 70 ve üzerinde puan alan ve önceki akademik yılda başarısız olan öğrencilerimiz için İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) belirlenen tarihte Bahçelievler Yerleşkemizde (Adnan Kahveci Bulvarı, No: 78 Bahçelievler-İstanbul Tel: 444 1 428 / 1338) yapılacaktır. Bir önceki akademik yılda başarısız olan İngilizce Hazırlık öğrencileri telefonla veya bizzat gelerek sınava gireceklerini belirlenecek tarihe kadar bildirmeleri planlama açısından yardımcı olacaktır.

DERS KAYDI VE KAYIT YENİLEME
Ders kayıtları; her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrencinin o yarıyıl içinde alacağı dersler, kayıt sırasında akademik danışmanla görüşülerek tespit edildikten sonra yapılır.

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl öğrencilik haklarından yararlanamaz. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen, ancak mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, belirtilen ek süre içinde kayıt yaptırabilir. Öğretim ücretini ödediği halde süresi içinde kayıt yenileme formunu teslim etmeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz. Önlisans programlarında iki yarıyıl ve lisans programlarında dört yarıyıl üst üste, izinli veya geçerli mazereti olmadığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

AKADEMİK DANIŞMANLIK
Üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüğü tarafından bir akademik danışman atanır.

Akademik danışman; öğrencinin öğrenimiyle ilgili olarak öğretim süresi boyunca öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Bölüm veya program başkanı; gerektiğinde öğretim elemanlarından, akademik danışmanı olduğu öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında rapor isteyebilir. Danışmanların çalışma esasları Senato tarafından belirlenir.

Webdesign by Desk02