Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi


Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi,
Canik Başarı Üniversitesi OBS GİRİŞ,öğrenci otomasyonu,Kampüs bilgi sitemi
OBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Başarı Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Başarı Üniversitesi sınav sonuçları , Başarı Üniversitesi vize sonuçları , Başarı Üniversitesi final sonuçları , Başarı Üniversitesi öğrenci girişi , Başarı Üniversitesi bilgi sistemi , Başarı Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Başarı Üniversitesi öğrenci giriş , Başarı Üniversitesi ders kayıtları , Başarı Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Başarı Üniversitesi vize tarihleri , Başarı Üniversitesi final tarihleri , Başarı Üniversitesi bütünleme tarihleri , Başarı Üniversitesi sınav tarihleri , Başarı Üniversitesi ubis , Başarı Üniversitesi obis , Başarı Üniversitesi öbis , Başarı Üniversitesi obs , Başarı Üniversitesi öbs , Başarı Üniversitesi öibs , Başarı Üniversitesi bys , Başarı Üniversitesi otomasyon , Başarı Üniversitesi öğrenci otomasyonu , Başarı Üniversitesi öğrenci girişi , Başarı Üniversitesi e öğrenci ,Canik Başarı Üniversitesi OBS GİRİŞ, Canik Başarı Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, Kampüs bilgi sitemi, Öğrenci Otomasyonu
KAYIT YERİ : Canik Başarı Üniversitesi

İLETİŞİM/ADRES : Canik Başarı Üniversitesi Gürgenyatak Kampüsü Canik/SAMSUN

Tel: 0 362 280 10 00

Fax: 0 362 280 11 77 – 286 00 77

Yeni kayıt olacak öğrencilerimizin Canik Başarı Üniversitesine aşağıda yazılı olan belgeler ile bizzat gelmeleri gerekmektedir.

NOT : 2012-2013 Öğretim yılında eğitim-öğretimine devam eden öğrencilerimiz 17-20 Eylül 2013 (Salı-Cuma Günleri) tarihleri arasında kayıtlarını yenileyeceklerdir. Kayıtta yalnız banka dekontu yeterlidir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı kesin kayıt bilgi ve beyan formu çıktısı . (Buradan indirebilirsiniz)

b) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslını kaybedenler için mezun oldukları liseden alacakları “Diplomasını Kaybedenlere Mahsus Öğrenim Belgesi” nin aslı.

c) 2 adet önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi. (Bir tanesi Öğrenci Kimlik Kartı için banka tarafından alınacaktır.) (Nüfus Cüzdanınızın aslını yanınızda bulundurunuz.)

d) Öğrencinin tüm puanlarının yer aldığı 2013 LYS sonuç belgesinin internet çıktısı, (Yurt kaydı yaptıracak öğrencilerimiz 2 adet getirmelidir, yurt kaydı sırasında birisi verilecektir.)

e) Öğrencinin yerleştirildiğine dair 2013 ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı,

f) 6 adet 4.5x 6 cm boyutunda fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.) Polaroid ve fotokopi resim kabul edilmeyecektir.

g) %50 Burslu, %25 Burslu ve Ücretli kontenjanlara kayıt yaptıracak olan öğrenciler için ücret ödendiğine dair belge, (Aşağıda ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.)

h) Erkek öğrencilerin Askerlik durumu, üniversitemiz tarafından Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi internet sorgusu üzerinden kayıt haftasından önceki hafta kontrol edilecek ve buradan ilan edilecektir. Askerlik sorgusunda halen "Askerlik Durum Belgesi getirmesi gerekmektedir" yazan öğrencilerimizin Askerlik Şubelerinden belge getirmeleri zorunludur. Bu belge olmadan kayıt işlemi yapılsa dahi eğitime devam edemeyeceklerdir.

Askerlik problemi olan öğrenciler açısından 2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Kayıtla İlgili Önemli Hatırlatmalar

· Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

· Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

· Belgeler eksik veya tahrifatlı ise kayıt yapılmış olsa dahi iptal edilir.

· Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

· Üniversitemiz, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

%50 Burslu, %25 Burslu veya Ücretli Kontenjanları Kazanan Öğrencilerimiz İçin

Ücret Tahsilatı ve Banka İşlemleri

Ücret tahsilatları banka sisteminden yapılacaktır.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

1) Bank Asya Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme Seçeneği: Anlaşmalı bankamız olan Bank Asya’nın herhangi bir şubesine giderek Bank Asya kredi kartınız ile Bank Asya IBAN: TR450020800026026994720001 hesabına OTS (Otomatik Tahsilat Sistemi) işlemiyle 1 taksit peşin (nakit), kalanı 9 taksit şeklinde taksitlendirme yaparak ve dekontun açıklama kısmına öğrencinin adını, soyadını ve bölümünü belirterek ödeyebilirsiniz. Ödeme yapıldığına dair dekontun ve taksitlendirme çizelgesinin bir nüshası kayıt tarihleri içerisinde Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.

2) Yıllık Peşin Ödeme Seçeneği: Peşin ödeme yapmak isteyen velilerimiz dekontun açıklama kısmına öğrencinin adını, soyadını ve bölümünü belirtmelidirler. Eğitim ücretinin %5 indirimi hesaplanarak aşağıda verilen banka hesap numaralarımıza yatırılabilir. Ödeme yapıldığına dair dekontun bir nüshası kayıt tarihleri içerisinde Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.

Bank Asya IBAN : TR450020800026026994720001

3) Üniversitemize gelerek Kredi Kartı İle Taksitli Ödeme Seçeneği: Taksitli ödemelerde 1 peşin + 9 taksit uygulaması esastır.

Kredi Kartına Taksitle Ödeme: Eğitim Ücretinin yıllık ücreti kadar limitlerinin yeterli olması halinde BANKASYA kredi kartına 10 taksit yapılabilmektedir. Adı geçen kredi kartına sahip velilerimiz, üniversitemize gelerek kartlarından, limitlerinin yeterli olması halinde yıllık eğitim ücretinin tamamını 1 peşin + 9 taksitte ödeyebilirler.

NOT: Taksitlendirme yaptıracak öğrencilerimiz, işlem yaptıracakları kredi kartını mutlaka yanlarında bulundurmalıdır.

OTS (Otomatik Tahsilat Sistemi ): Yukarıdaki Bankasya kartı velilerimizde olmaması halinde, BANKASYA’ nın kayıt günlerinde üniversitemizde açacağı mobil şubesinde, OTS (Otomatik Tahsilat Sistemi) ile velimiz üzerine tanımlanan kart ile eğitim ücreti taksitlendirilmektedir. Ancak velimizin herhangi bir Bankacılıkla ilgili problemi olmaması gerekmektedir. Velilerimiz bu işlemi tüm BANKASYA şubelerinden, üniversitemize gelmeden gerçekleştirebileceklerdir.

1) Üniversitemize Gelerek Yıllık Peşin Ödeme Seçeneği: Yıllık eğitim ücreti nakit ödeme veya herhangi bir kredi kartı ile limitinin yıllık eğitim ücreti kadar olması halinde tek çekim şeklinde yapılır. Nakit ödeme ve kredi kartlarından tek çekim ödemelerde %5 indirim uygulanır.

2) Taksitli Ödeme Yapmak İsteyen Ancak Kredi Kartı Olmayan Veliler İçin Ödeme Seçeneği: Bu ödeme seçeneğini kullanacak velilerimiz, sadece üniversite içerisindeki Mobil Bank Asya şubesinde işlem yaptırabilirler. Kart başvurusu yapacak velilerimizin kredi kartı alabilmesi için Merkez Bankası Sicil Sorgulamalarının olumlu olması gerekmektedir. Bu durumda velilerin aşağıdaki belgeler ile birlikte Üniversitemizdeki Mobil Bank Asya şubesine başvurmaları gerekmektedir. Bank Asya kredi kartı bulunanların aşağıdaki belgeleri getirmelerine gerek yoktur.

a) Kefilin/Velinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi, TC Kimlik numarası.

b) Kefilin/Velinin Gelir belgesi.

c) Ücretli ise; bağlı olduğu iş yerince düzenlenmiş son aya ait maaş bordrosu veya şirket yetkililerince imzalanmış maaşını belirten şirket yazısı ve şirket imza sirküleri.

d) Emekli ise; son aya ait emekli maaşının yer aldığı hesap cüzdanı fotokopisi, varsa ek gelirine ait belgeler (başka banka hesap cüzdanı fotokopisi, kira kontratı, vergi levhası fotokopisi, vb).

e) Serbest meslek sahibi ise; son vergi levhası fotokopisi, sermaye şirketi ortakları için şirket imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi.

f) Gayrimenkul geliri olanlar için kira kontratı ile tapu fotokopisi.

g) Çiftçi olanlar için çiftçilik belgesi.

h) Öğrencinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

i) TC Kimlik numarası

2013–2014 ÖĞRETİM YILINDA YURT İÇİNDE İLK DEFA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT, BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ MÜRACAATI BAŞVURULARI 29 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLAYACAKTIR.

Webdesign by Desk02