Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru


Yıldız Teknik Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru
YTÜ YATAY GEÇİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

YTÜ yatay geçiş sonuçları  , YTÜ yatay geçiş şartları  , YTÜ yatay geçiş 2014  , YTÜ yatay geçiş 2015 , YTÜ yatay geçiş 2016 , YTÜ yatay geçiş kontenjanları  , YTÜ yatay geçiş tarihleri  , YTÜ ösym yatay geçiş  , Yıldız Teknik yatay geçiş sonuçları  , Yıldız Teknik yatay geçiş şartları  , Yıldız Teknik yatay geçiş 2014  , Yıldız Teknik yatay geçiş 2015 , Yıldız Teknik yatay geçiş 2016 , Yıldız Teknik yatay geçiş kontenjanları  , Yıldız Teknik yatay geçiş tarihleri  , Yıldız Teknik ösym yatay geçiş  ,
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde kurum içi Yatay Geçiş koşulları nelerdir?

YTÜ’de kayıtlı Lisans programlı öğrencileri isterlerse YTÜ’nün başka bir lisans programına öğrenimlerine devam edebilirler. Fakültelerin bölümleri arasındaki Kurum İçi Yatay Geçişler ancak 3. Ve 5. Yarıyıla yapılabilir. Kurum İçi Yatay Geçiş hakkından yaralanabilmek için bulunulan yarıyıla kadar tabi olunan öğretim planındaki derslerin tümünün alınarak (serbest seçimlik hariç) başarılı olunması ve başvurduğu yıla kadar koşullu bhaşarılı ders/derlseri olmaması ayrıca öğrencini geldiği programdaki AGNO’sunun en az 3,0 olamsı gerekir. Üst yarıyıllarda bulunan öğrencilerin başvuru hakkı yoktur. Fakülteler ve Bölümler Arası Kurum İçi Yatay Geçiş Kabul Koşulları ve Uygulama Esasları Üniversiet Senatosunca belirlenmekte olup, ayrıntılı bilgi YTÜ “Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi”nde yer almaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Kurumlar Arası Yatay Geçiş koşulları nelerdir?

YÖK’ün “Yüksek Öğretim Kurumları’nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası kredi transferi yapılmasına ilişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM klavuzunda yer aklan üniversiteler ile YÖK’ün akredite ettiği yurt dışı üniversitelerin eş değer eğitim programlarından YTÜ’nün Önlisans ve Lisans programlarına Yatay Geçiş yapılabilir. Başvuru koşullarının ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversite Senatosunca belirlenen Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ve Çift Anadal Yönergesi’nde yer almaktadır.

HGS