Omü not sitemi, Omü otomasyon, OMÜ ÖBS Giriş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Bilgi sitemi OMÜ OBS Not Öğrenme Sistemi,OMÜ NON OMÜ NOT BİLGİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

OMÜ ÖĞRENCİ OTOMASYONU
GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

omü öğrenci bilgi sistemi , omü sınav sonuçları , omü vize sonuçları , omü final sonuçları , omü öğrenci girişi , omü bilgi sistemi , omü bilgi yönetim sistemi , omü öğrenci giriş , omü ders kayıtları , omü ders kayıt tarihleri , omü vize tarihleri , omü final tarihleri , omü bütünleme tarihleri , omü sınav tarihleri , omü ubis , omü obis , omü öbis , omü obs , omü öbs , omü öibs , omü bys , omü otomasyon , omü öğrenci otomasyonu , omü öğrenci girişi , omü e öğrenci ,not omü, obs omü, omü kayıt, omü not, omü obis, omü öbs, OMÜ OBS Giriş, omü öğrenci, omü öğrenci bilgi sistemi, omü öğrenci otomasyonu, omüotomasyon, Ondokuz Mayıs Üniversitesi obs, otomasyon omü
◦Öğrenci Tanıtım ve Bilgi Formu GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
◦Yabancı Diller Yüksek Okulu Bilgi Formu İÇİN TIKLAYINIZ
◦Engelli Öğrenci Tespit Formu İÇİN TIKLAYINIZ
◦ÖĞRENCİ NUMARANIZI ÖĞRENMEK ve ÖN KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Yerleştirme Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından yapılacaktır. Adayların kayıt olmak için, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir. Aşağıdaki linklerden ulaşabileceğiniz belgeleri doldurup Kesin Kayıt için geldiğinizde beraberinizde getirmeniz ayrıca öğrenci katkı paylarınızı bulunduğunuz yerdeki Garanti Bankası şubelerine yatırmış olmanız halinde, yoğunluğun kısmen azalarak kayıt işleminizi daha hızlı biçimde tamamlamanızı sağlayacaktır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın asli ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişe, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adi olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adi yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d)Katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite Rektörlüklerine veya yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.
obs omü, omü kayıt, omü not, omü obis, omü öbs, OMÜ OBS Giriş, omü öğrenci, omü öğrenci bilgi sistemi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi obs
obs omü, omü kayıt, omü not, omü obis, omü öbs, OMÜ OBS Giriş, omü öğrenci, omü öğrenci bilgi sistemi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi obs,omü not,omüotomasyon,not omü,otomasyon omü,omü öğrenci otomasyonu

Webdesign by Desk02