Uludağ otomasyon, Uludağ Üniversitesi OBS Giriş

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Bilgi sitemi Uludağ OBS ÖĞRENCİ OTOMASYON ÖĞRENCİ OTOMASYON SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

obs uludağ,ogis2 uludağ,Uludağ Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi , Uludağ Üniversitesi sınav sonuçları , Uludağ Üniversitesi vize sonuçları , Uludağ Üniversitesi final sonuçları , Uludağ Üniversitesi öğrenci girişi , uü otomasyon, Uludağ Üniversitesi bilgi yönetim sistemi , Uludağ Üniversitesi öğrenci giriş , Uludağ Üniversitesi ders kayıtları , Uludağ Üniversitesi ders kayıt tarihleri , Uludağ Üniversitesi vize tarihleri , Uludağ Üniversitesi final tarihleri , Uludağ Üniversitesi bütünleme tarihleri , Uludağ Üniversitesi sınav tarihleri , Uludağ Üniversitesi ubis , Uludağ Üniversitesi obis , Uludağ Üniversitesi öbis , Uludağ Üniversitesi obs , Uludağ Üniversitesi öbs , Uludağ Üniversitesi öibs , Uludağ Üniversitesi bys , Uludağ Üniversitesi otomasyon ,uü obs,uü otoma,uludağ obs, uludağ öğrenci otomasyonu, uludağ otomasyon, Uludağ Üniversitesi OBS Giriş, uludağ üniversitesi ogis, uludağ üniversitesi öğrenci otomasyon, uludağ üniversitesi otomasyon, uludağ üniversitesi otomasyon,uludağ obis
Uludağ Üniversitesi toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, nitelikli insan yetiştirme, Akademik özgürlük, öğrenciye destek, yaşam boyu eğitim, topluma hizmet gibi öğeleri kendine ilke edinmiştir.

Uludağ Üniversitesi’nde Bologna süreci hedefleri doğrultusunda yükseköğretim sistemimiz yeniden yapılanmakta, uygulamalara ağırlık verilerek edinilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi, seçmeli derslerin artırılarak öğrencinin isteği ve eğilimi doğrultusunda eğitimini yönlendirmesine olanak tanıması, araştırma olanaklarının artırılarak ilgi duyulan alanlarda ayrıntılı araştırma yapılmasının sağlanması gibi özellikleri olan Kredili sitemle eğitim modeli ve ölçme değerlendirmede Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.

Uludağ Üniversitesi’nde Türkçe eğitim yapılmaktadır, ancak kaliteli eğitimin önemli bir öğesi olan yabancı dilde eğitimin aşamalı olarak gerçekleştirilmesi ve öğrencilerimizin en az bir yabancı dili iyi bilerek mezun edilmesi amacıyla bazı bölüm/programlarda Zorunlu veya İsteğe Bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanmaktadır.

https://ogis2.uludag.edu.tr/
Erasmus Üniversite Beyannamesini alan ilk grup üniversite arasında yer alan Uludağ Üniversitesinde, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında 547 öğrencimiz öğrenci değişim programından faydalanacaktır. Programa katılan öğrenciler bir veya iki dönem için anlaşmalı olunan yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görürler ve başarılı olmaları durumunda kendi kurumlarında o dönem(ler) almaları gereken derslerden muaf tutularak, aldıkları dersler transkriptlerine işlenmektedir. Böylece karşılıklı olarak eğitim programlarının ve diplomaların denkliği sağlanır.


Çağdaş değerleri özümsemiş bir kurum olarak;

toplumsal sorumluluk, bilimsel yaklaşım, nitelikli insan yetiştirme, akademik özgürlük, öğrenciye destek, yaşam boyu eğitim, topluma hizmeti kendine ilke edinmiştir.

•Geniş bir kadro ile büyük kitlelere hizmet veren;

üniversitemizin 2.247 öğretim elemanı, 44.071 öğrencisi ve 1.742 idari personeli bulunmaktadır.

•Üstün doğal güzelliklere sahip olan üniversitemizin ana yerleşkesi;

6 milyon metrekaresi ormanlık alan ve gölet olmak üzere, 14 milyon metrekareyi aşan geniş bir alan üzerine kurulmuştur.

•Gelişmiş kütüphane olanakları ile;

421 basılı dergi, 25987 civarında online full-text dergi, 99659 kitap koleksiyonu, 48892 full-text kitap, düzenli güncellenen gazete ve dergi arşivleri, bilgisayar ortamında bilgi tarama ve görme engelliler için internet olanağı ile 950 okuyucu kapasitesi bulunan merkezi kütüphanemiz 10.000 metrekare alana sahiptir.

•İnternet erişimi modern bilgisayar ağı ile;

200 Mbs erişim hızına sahip olan Bilgi İşlem Merkezimiz öğrenciler de dahil olmak üzere kampüs genelinde 4000 bilgisayar ile gerekli tüm bilişim hizmetlerini sağlamaktadır.

•Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ile;

mezunlarımızın geçerli bir yabancı dili çok iyi düzeyde öğrenmesi amacı ile oluşturduğumuz Zorunlu veya İsteğe Bağlı Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Sınıfı uygulanmaktadır.

•Uluslararası eşdeğerliği hedefleyen üniversitemizde;

lisans ve lisansüstü programların içerikleri ulusal ve uluslararası programlarla uyumlu hale getirilmiş; Avrupa Kredi Transferi Sistemi (ECTS) ile bağlantılı olarak tüm programlarda Kredili Eğitim Sistemi uygulanmaktadır.

•Öğrencilerimizin başarılarını ölçme ve değerlendirme de;

bütün programlarımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.

•Mezunlarımızı Avrupa Birliğine hazırlamak amacı ile;

Mezun olan öğrencilerimize Diplomanın yanısıra İngilizce olarak hazırlanan ve tüm programların diplomalarını uluslararası ortamda tanınır duruma getiren ve Avrupa Birliğince de kabul gören Diploma Eki (DE)verilmeye başlanmıştır.

•Diploma Ekinin amacı;

Uluslar arası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamaktır. Öğrencinin aldığı derece, derecenin düzeyi, derecenin kullanım alanı, tamamlanan programın içeriği bilgilerine yer verilmektedir.

•Çift Anadal/ Yan Alan Uygulaması ile;

lisans düzeyindeki başarılı öğrencilere programlar arasında çift anadal ve yan alan yapma olanağı sunulmaktadır.

•Başarı hedefi doğrultusunda;

ÖSYS sonuçlarına göre ilk sıralarda yer alan öğrencilere, karşılıksız olarak Üstün Başarı Bursu ile yurtlarımızdan öncelikli olarak yararlanma ve ücretsiz öğle yemeği olanağı tanınmaktadır.

•Öğrencinin çok yönlü yetişmesi amacı ile;

sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri gerçekleştirebilecekleri 68 adet öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

•Gösterdiği gelişme düzeyi bakımından;

Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliğinin Kurumsal değerlendirme ekibi tarafından bugüne kadar değerlendirilen Avrupa Üniversiteleri arasında değişim kapasitesi açısından “mükemmel” konumda bulunmuştur.

•Eğitim ve Araştırma Reformları açısından;

Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliğinin yürüttüğü “Kalite Kültürü Projesi”nde Avrupa’daki tüm genç üniversitelere başarılı örnek olarak gösterilmiştir.
Uludağ Üniversitesi OBS Giriş,uludağ obs,uludağ üniversitesi otomasyon,uludağ üniversitesi öğrenci otomasyon,uludağ obis,uludağ öğrenci otomasyonu,uludağ obis,uludağ öbis uludağ otomasyon,uludağ öğrenci otomasyonu,uludağ üniversitesi otomasyonuludağ obis, uludağ obs, uludağ öğrenci otomasyonu, Uludağ Üniversitesi OBS Giriş, uludağ üniversitesi ogis, uludağ üniversitesi öğrenci otomasyon, uludağ üniversitesi otomasyon

Webdesign by Desk02