CBÜ UBS, CBÜ Obis,Celal Bayar Öğrenci Bilgi Sistemi Giriş

Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi CBÜ UBS, Celal Bayar ÖBS
GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

CBÜ öğrenci bilgi sistemi , CBÜ öğrenci otomasyonu , CBÜ sınav sonuçları , CBÜ vize sonuçları , CBÜ final sonuçları , CBÜ öğrenci işleri biligi , CBÜ bilgi yönetim sistemi , CBÜ öğrenci giriş , CBÜ ders kayıtları , CBÜ ders kayıt tarihleri , CBÜ vize tarihleri , CBÜ final tarihleri , CBÜ bütünleme tarihleri , CBÜ sınav tarihleri , CBÜ ubis , CBÜ obis , CBÜ öbis , CBÜ obs , CBÜ öbs , CBÜ öibs , CBÜ bys , CBÜ otomasyon ,CBÜ OBİS, CBÜ OBS, CBÜ Öğrenci Bilgi Sistemi, CBÜ UBS, Celal Bayar Üniversitesi UBS, OBİS Celal Bayar Giriş, UBS Celal Bayar
Celal Bayar Üniversitesinden Duyuru
Üniversitemizin akademik ve idari süreçlerinin kalitesini arttıracak, sürekli iyileştirme ve gelişme sağlayacak bilgi sistemleri geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler, iş süreçlerimizi kolaylaştıracak, zaman ve insan kaynağını daha verimli değerlendirmemizi sağlayacaktır. Organizasyon yönetimi ile başlayan geliştirme sürecimiz, personel bilgi sistemi, öğrenci bilgi sistemi, bologna süreci ve üniversitemiz içinde yer alan tüm temel süreçleri hedeflemektedir.Geliştirdiğimiz yazılım platformu, ölçeklenebilir, dağıtık çalışabilir, bulut bilişim yaklaşımı ile tasarlanmıştır.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (öğrencilerimizin, kendilerine daha sonra gerekli olabileceğinden, lise diplomasının fotokopisini kayda gelmeden önce almaları uygun olacaktır.)

2) Online başvuru formu çıktısının imzalı hali (öğrenci tarafından imzalanacak)

3) 6 adet 4.5x 6 (cm) boyutunda fotoğraf

4) İkinci öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz (birinci öğretim öğrencileri harç yatırmayacaktır.)

Üniversitemiz Harç Tahsilatı için İş Bankası ile çalışmaktadır. Katkı payı / Öğrenim ücretlerinde yapılacak olan değişiklikler buradan ilan edilecektir.

ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini yurt genelinde herhangi bir İş Bankası Şubesinden veya İş Bankası ATM'lerinden T.C. Kimlik numaraları ile yatırabilirler.

5) Adayın ÖSYS Sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirilen adayların yukarıdaki belgelere ek olarak getirecekleri belgeler:
1) Transkript
2) Lise diplomasının aslı
3) Önlisans diplomasının aslı
4) Ders içerikleri

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:
1) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle onaylı örneği kabul edilir.
3) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
5)Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.

Webdesign by Desk02