KSÜ Otomasyon,KSÜ OBS Giriş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi KSÜ OTOMASYON

KSÜ OBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ksü öğrenci bilgi sistemi , ksu öbs , ksü sınav sonuçları , ksü vize sonuçları , ksü final sonuçları , ksü öğrenci girişi , ksu obs , ksü üniversite bilgi yönetim sistemi , ksü öğrenci giriş , ksü ders kayıtları , ksü ders kayıt tarihleri , ksü vize tarihleri , ksü final tarihleri , ksü bütünleme tarihleri , ksü sınav tarihleri , ksü ubis , ksü obis , ksü öbis , ksü obs , ksü öbs , ksü öibs , ksü bys , ksü otomasyon , ksü öğrenci otumasyonu , ksü öğrenci girişi , ksü e öğrenci ,Kahramanmaraş Sütçü İmam öbs, KSÜ OBİS Giriş, ksü obs, ksü öğrenci bilgi sistemi, KSÜ Otomasyon, öbs ksü

KSÜ OTOMASYON GİRİŞ

Kayıt yenileme
Madde 20 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcından önceki bir hafta içinde Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödediklerini belgeleyerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyenler, o dönemin derslerini alamaz ve bu derslerin sınavlarına giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Mazereti ilgili dekanlık, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca kabul edilen öğrencinin akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür. Bu şekilde geç kayıt eğitim-öğretim süresi boyunca iki defadan fazla olamaz.


Kayıt şartları
Madde 16 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını bizzat yaptırmaları gerekir. Ancak, adaylar vekil kişiler aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler.
(2) Kayıt için gerekli belgeler Üniversite tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Diplomanın aslının arka yüzüne Üniversiteye kayıt yaptırdığına dair kaşe basılır. Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan sınavlarda sahtecilik yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir. Hakkında kanuni işlem başlatılır.
(3) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırmaları için gerekli belgeler şunlardır:
a) Lise veya dengi okul diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı örneği,
b) ÖSYS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti makbuzu,
d) On iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
f) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenen diğer belgeler.
(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt yaptırmaları için gerekli belgeler şunlardır:
a) Milli Eğitim Bakanlığınca denkliği onaylanmış lise diplomasının aslı veya noter onaylı örneği,
b) Öğretim vizesi işlenmiş pasaportun noterlikçe onaylı sureti; Türkiye dışından gelen adaylar için Türkiye’nin dış temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adaylar için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan öğrenim vizesi,
c) Emniyet Müdürlüğünden alınan oturma izin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
ç) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti makbuzu,
d) On iki adet vesikalık fotoğraf,
e) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerce istenilen diğer belgeler.
(5) Kayıtları yapılan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe bilgi düzeyi bakımından Türk Dili Bölüm Başkanlığının belirleyeceği esaslara tabidirler.
(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt ve kabulleri ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
KSÜ Otomasyon,KSÜ OBİS Giriş,ksü obs,ksü öğrenci bilgi sistemi,ksü öbs,öbs ksü,Kahramanmaraş Sütçü İmam öbs

Webdesign by Desk02