MAKÜ

MAKÜ 2013-2014 Akademik Takvim

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER LİSANS - ÖNLİSANS PROGRAMLARI
2013- 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİM
16.08.2013
Son Başvuru Tarihi
19.08.2013-23.08.2013
Başvuruların Değerlendirilmesi
26.08.2013- 29.08.2013
Sonuçların duyurulması (Asil ve Yedek adaylar için) ve
Kabul Mektubu gönderme tarihleri
02.09.2013- 06.09.2013
Asıl Adaylar için Ön Kayıt Tarihi
09.09.2013-13.09.2013
Asil Adayların Kayıt Tarihi ve Yedek Adayların İlan Tarihi
16.09.2013- 20.09.2013
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi
23.09.2013
Türkçe Yeterlilik Sınavı tarihi

Webdesign by Desk02